Ficha TFG 2017/2018
Este formulario deberá ser cumprimentado por todos os profesores que ofertan TFG para o curso 2017-2018 antes do 18/09/2017. A información que se contén nel será posta a disposición do estudantado para faciltar a elección de traballos.
Titor/a de referencia (apelidos, nome)
Your answer
Area de coñecemento
Departamento
Resto do equipo docente (apelidos, nome)
Este apartado é opcional, mais recomendado pola Comisión de TFGs. Pódense facer constar titores doutros departamentos ou áreas. Non introduza o titor de referencia. O recoñecemento docente dos membros do equipo establecerase consonte o sinalado polo titor de referencia unha vez que o TFG sexa defendido e aprobado.
Your answer
Título do TFG ou da liña de TFG
Your answer
Grao:
A efectos exclusivamente organizativos, só se pode introducir un grao. Se un TFG/liña se quixer ofertar nos diferentes graos coas diferenzas oportunas, cumpriría elaborar unha ficha por cada un dos graos. Os TFGs para a Simultaneidade ADE - Dereito son materia do primeiro cuadrimestre.
Número de TFG ofertados
Lembre que se oferta un traballo deberá marcar o "1". Se oferta unha liña de traballos, deberá indicar cantos TFG oferta na liña.
Breve descrición do contido
Your answer
Resultados da aprendizaxe
Deberán sinalar que competencias da titulación se queren desenvolver neste traballo. As competencias son as mesmas que as que figuran nas guías GADU para as materias ordinarias dos graos.
Your answer
Breve descrición metodolóxica
Introduza que metodoloxías serán aplicables no desenvolvemento do TFG
Your answer
Programa de traballo
Sinale de maneira indicativa que programa de traballo desenvolverá cos seus titorizados: período de desenvolvemento dos traballos, réxime de reunións, etc.
Your answer
Palabras chave
Introduza até un máximo de tres palabras chave.
Your answer
Recomendacións
Neste apartado dar indicacións ao estudante sobre que materias debería ter cursadas para desenvolver o TFG con maior nivel de eficencia.
Your answer
É posible facer este TFG en inglés?
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms