GÓRSKA RAJZA - ZIMA 2020
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Rybniku oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) oddział Rybnik zapraszają na piesze wycieczki w ramach GÓRSKIEJ RAJZY - ZIMA 2020.

ZAPISZ SIĘ już teraz - otrzymasz od nas potwierdzenie o przyjęciu lub o wyczerpaniu limitu miejsc.

Rejestracja UCZESTNIKÓW od 7 lat (rocznikowo) - rejestracji dokonują osoby pełnoletnie (w przypadku niepełnoletnich: rodzic lub opiekun).

Możesz zapisać się na jedną, dwie, trzy lub cztery wycieczki.

Daty oraz miejsca docelowe wyjazdów pieszych.
1) 01 lutego 2020 r. – Magurka Wilkowicka
(Bielsko-Biała Straconka – Magurka Wilkowicka – Przełęcz Przegibek)
2) 22 lutego 2020 r. – Wielka Racza
(Rycerka Górna – Wielka Racza – Rycerka Górna)
3) 07 marca 2020 r. – Łysa Góra
(Ostrawice – Łysa Góra – Ostrawice) Wymagany dowód osobisty lub paszport.
4) 28 marca 2020 r. – Rysianka
(Złatna Huta – Rynianka – H. Lipowska – H. Boracza – Żabnica).

- WYJAZD - zbiórka o godzinie 7:45 na parkingu przed kąpieliskiem Ruda, przy ulicy Gliwickiej 72 w Rybniku. Planowany wyjazd godzina 8:00.
- POWRÓT – zbiórka około godziny 16:30 w ustalonym miejscu (miejsce zbiórki i godzina ustalane indywidualnie podczas poszczególnych wyjazdów). Planowany przyjazd do Rybnika – około godziny 18:00.

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do wyjazdu (na poszczególne wycieczki) decyduje zgłoszenie. Opłaty należy dokonać po potwierdzeniu przyjęcia na listę uczestników.

OPŁATY (po potwierdzeniu zakwalifikowania się danego uczestnika).
W przypadku osób dorosłych:
- 1 wybrana wycieczka – 40 zł/os.
W przypadku dzieci i młodzieży od 7 roku życia (rocznikowo)
- 1 wybrana wycieczka – 15 zł/os.

Świadczenia
- transport;
- przewodnik górski na trasie;
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW;
- opieka medyczna na trasie pieszej;
- możliwość potwierdzenia wyjazdu w książeczce GOT przez Przodownika Turystyki Górskiej.

Postanowienia szczegółowe.
Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest: wpisanie się na listę uczestników i uiszczenie wpisowego (po potwierdzeniu zgłoszenia i wolnych miejsc) oraz podpisanie stosownego oświadczenia podczas zapisów lub w dniu wyjazdu na Górską Rajzę (na poszczególne wycieczki).
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Wiek uczestnika *
Your answer
Terminy wycieczek *
Required
Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Górska Rajza - ZIMA 2020 *
Required
1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu imprezy Górska Rajza - ZIMA 2020, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 2. Oświadczam, iż biorę udział w imprezie Górska Rajza na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru i długości trasy, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w imprezie Górska Rajza, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tej imprezie. 3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora imprezy Górska Rajza (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy Górska Rajza. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących imprezy Górska Rajza. *
Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora imprezy Górska Rajza - ZIMA 2020 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji imprezy Górska Rajza, 8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o imprezie Górska Rajza. *
Required
Akceptuję „Warunki korzystania z usług” świadczonych przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy