แบบสอบถาม In-house Training
*** เพื่อความสะดวก ของท่านกรอกข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องกรอกหมด ***

Website : www.qcompact.com

1. ข้อมูลบริษัทและผู้ประสานงาน
1.1 ชื่อบริษัท
Your answer
1.2 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Your answer
1.3 ที่อยู่
Your answer
1.4 ชื่อผู้ติดต่อ
Your answer
1.5 ตำแหน่ง
Your answer
1.6 โทรศัพท์
Your answer
1.7 E-mail
Your answer
2. ข้อมูลความต้องการเพื่อจัดทำหลักสูตร
2.1 ชื่อหลักสูตร (กรุณาระบุชื่อระบบ)
Your answer
2.2 ระยะเวลาอบรมที่ต้องการ/วัน
Your answer
2.3 ช่วงเวลาที่ต้องการอบรม
Your answer
2.4 วิทยากรที่ท่านต้องการ (*ถ้าอื่นๆ โปรดระบุ...)
2.5 สถานที่จัดอบรม (*ถ้าอื่นๆ โปรดระบุ..)
2.6 อุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม (ทำเครื่องหมายหน้าข้อที่บริษัทฯมี)
2.7 ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม
2.8 ความต้องการใบรับรองอบรม (Certificate)
3. วัตถุประสงค์ที่ต้องการฝึกอบรม
3.1 วัตถุประสงค์ที่ต้องการฝึกอบรมครั้งนี้
Required
4. รายละเอียดผู้เข้าร่วมอบรม (ระดับพนักงาน/การศึกษา)
4.1 ระดับพนักงาน : ผู้ปฏิบัติงาน/คน
Your answer
4.2 ระดับพนักงาน : หัวหน้างาน/คน
Your answer
4.3 ระดับพนักงาน : ผู้จัดการ/คน
Your answer
4.4 การศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี/คน
Your answer
4.5 การศึกษา : ปริญญาตรี/คน
Your answer
4.6 การศึกษา : สูงกว่าปริญญาตรี/คน
Your answer
4.7 ผู้เข้าร่วมอบรมเคยได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคียงมาก่อนหรือไม่
5. ความคาดหวังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้
5.1 ความคาดหวังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ รวมถึงหัวข้อต่างๆ ที่อยากให้มีการอธิบายเพิ่มเติม
Your answer
6. คุณรู้จัก บริษัท คิว คอมแพค จำกัด ได้อย่างไร
6.1 คุณรู้จัก บริษัท คิว คอมแพค จำกัด ได้อย่างไร
7.เหตุผลในการเลือกใช้บริการจากทางบริษัทฯ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
** ขอบคุณค่ะ ทางเราจะรีบติดต่อกลับทันที **
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms