แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานการยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยนปลุ่ม Online
หน่วยงาน : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร 044-223020 หรือ 044-223018

คำชี้แจง : แบบสอบถามความพึงพอใจชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยนปลุ่ม ลดรายวิชา และถอนรายวิชา Online ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ และปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้
สถานภาพผู้ใช้งาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy