แบบสำรวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
คำชี้แจง  ขอความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ  และความคิดเห็น ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นนี้ คณะกรรมการสหกรณ์จะทำการวิเคราะห์ ประมวลผลสรุปถึงความต้องการของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งจะนำผลสรุปนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการวางแผนการบริหารงานให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุด และพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้า
แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
ส่วนที่ 3 ความคาดหวังของสมาชิกเกี่ยวกับผลการดำเนินการ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
กรุณาเลือกรายการที่ท่านเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
1 เพศ *
2 อายุ *
3 ประเภทสมาชิก *
4 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ *
5 ท่านสังกัดหน่วยงานใด *
6 ท่านใช้บริการด้านใดกับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
6.1 ถือหุ้น *
6.2 เงินฝาก (ทุกประเภท)
Clear selection
6.3 เงินกู้ (ทุกประเภท)
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy