Ankieta - dostępność alkoholu w Gminie Brzeszcze
W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejskiej w Brzeszczach, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Miejska w Brzeszczach będzie mogła podjąć również uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ( tj. od godz. 2200 do godz 600)

 W związku z tym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy wg Pana/Pani opinii Rada Miejska w Brzeszczach powinna wprowadzić ograniczenie sprzedaży nocnej ? *
2. Czy Pana/Pani zdaniem ograniczenie sprzedaży powinno być na terenie całej gminy czy we wskazanych jednostkach pomocniczych?
2.1 - Jeśli wybrano jednostki pomocnicze - wpisz jakie
3. Proszę wskazać miejsca publiczne, co do których można zastosować odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych (dotyczy miejsc i obiektów przeznaczonych do zabawi imprez na wolnym powietrzu)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Urząd Gminy w Brzeszczach.