แบบสอบถามความต้องการหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คำชี้เเจง : แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความต้องการหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการจัดสร้างหอพักอาศัย สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอความกรุณาทุกท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้เเจง : โปรดทำเครื่องหมายถูก / ลงในช่อง [ ] ตามความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ *
2. ระดับชั้น *
3. สถานที่พักอาศัยปัจจุบัน
กรุณาเลือกตอบเพียงหนึ่งข้อ 3.1 หรือ 3.2
บ้าน
ห้องแถว
อาคารชุด
3.1 บ้านบิดามารดา/ญาติ
Clear selection
บ้าน
ห้องแถว
อาคารชุด
วัด
3.2 เช่าพัก
Clear selection
4. ระยะเวลาในการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย *
Next
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy