Αξιολόγησε τη Σχολή σου!!!

Σε αυτή τη φόρμα μπορείς να αξιολογήσεις την σχολή οδηγών σου και να βοηθήσεις τους υποψήφιους οδηγούς για την σωστή επιλογή σχολής!
Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται (για κάθε σχολή) αφού ολοκληρωθούν τουλάχιστον 5 αξιολογήσεις μαθητών για κάθε σχολή

Οι αξιολογήσεις που αποκλίνουν πάνω από 30% (ανά κατηγορία) από το μέσο όρο δεν λαμβάνονται υπ΄όψιν. Ο αλγόριθμος που έχουμε δημιουργήσει κατοχυρώνει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Είναι αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης υπηρεσιών.

Για παράδειγμα:
Αν 10 μαθητές βαθμολογούν με 9 την συμπεριφορά του εκπαιδευτή και κάποιος μεμονωμένα την αξιολογεί με 3 τότε δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν η αξιολόγησή του. Αν στην συνέχεια όμως βρεθούν 4-5 παρόμοιες αξιολογήσεις τότε αλλάζει ο μέσος όρος και κατά συνέπεια η γενική βαθμολογία.

  Captionless Image
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must be a number between 0 and 9,999,999,999
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 10
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 10
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 10
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 10
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 10
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 10
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 10
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 10
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 10
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 10
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question