ΦΟΡΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εκπαιδευτικών διαδικασιών του προγράμματος επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και στην Προώθηση Τουριστικών Προορισμών» θα πραγματοποιηθούν δυο σύντομες έρευνες αξιολόγησης του προγράμματος από εσάς.

Η μια (παρούσα) αφορά στην εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος ενώ η δεύτερη, θα πραγματοποιηθεί σε μελλοντικό χρόνο, αφορά στην εξωτερική αξιολόγησή του από ανεξάρτητο επιστήμονα.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος και η ομάδα υλοποίησης του έργου θα εκτιμούσαν ιδιαίτερα τη συμμετοχή σας στις έρευνες αυτές και σε πρώτη φάση την αντικειμενική συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου (απαιτούνται μόνον 5 λεπτά).

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας,

Η Ομάδα Υλοποίησης του Προγράμματος

  Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  1=Καθόλου, 2= Ελάχιστα, 3=Μέτρια, 4=Σε μεγάλο βαθμό, 5=Σε πολύ μεγάλο βαθμό
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  1=Καθόλου, 2= Ελάχιστα, 3=Μέτρια, 4=Σε μεγάλο βαθμό, 5=Σε πολύ μεγάλο βαθμό
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question