แบบฟอร์มสมัครเพื่อขึ้นบัญชีสมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
กรุณาตอบข้อความตามความเป็นจริง เพื่อที่วิทยาลัยฯ จะได้รวบรวมข้อมูลขึ้นบัญชีเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ
ชื่อ-นามสกุล *
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย (ตัวอย่าง นาย, นาง, นางสาว)
ชื่อเล่น *
กรอกชื่อเล่นของท่าน
วัน/เดือน/ปีเกิด *
เลือกจากแม่แบบ
MM
/
DD
/
YYYY
เชื้อชาติ *
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
สัญชาติ *
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
ศาสนา *
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
กรุ๊ปเลือด *
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เป็นตัวเลข 13 หลัก
แผนกวิชา/สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา *
กรอกข้อมูลอย่างละเอียด (ตัวอย่าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา *
เลือกจากแม่แบบ (ในกรณีจำวันที่และเดือนที่จบไม่ได้ ให้พิมพ์เลข 1)
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่ทำงานปัจจุบัน *
ระบุตามความเป็นจริง
ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ *
ระบุตามความเป็นจริง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
ระบุให้ชัดเจน
หมายเลขโทรศัพท์ *
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หรือเบอร์มือถือ
E-mail
อีเมลล์ที่ใช้งานอยู่ (ตัวอย่าง tum@kpc.ac.th)
Line ID
ไอดีที่ใช้ในโปรแกรม Line (ตัวอย่างไอดีของวิทยาลัยฯ คือ fm107mhz)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy