สำรองที่นั่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Sound for Post Production

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Sound for Post Production

วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557

เวลา 17.30 – 19.30 น.

ชั้น 4 ห้อง Meeting Room ( 401 )

โดยคุณไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question