PSSP Online Membership Form
Maraming salamat sa inyong interes na maging kasapi ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang panlipunan at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 na may misyong palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa iba’t ibang sektor ng lipunan bilang isang inter-disiplinaryo at maka-Pilipinong pananaw at pamamaraan.

Maaari po kayong maghulog ng inyong bayad sa aming bank account gamit ang inyong mobile banking app (sa pamamagitan ng InstaPay o PESONet), mobile wallet (GCash, PayMaya, GrabPay, DiskarTech, atbp), o sa kahit saang branch ng Chinabank. Narito po ang detalye ng aming bank account:

China Banking Corporation (Chinabank)
Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino Inc. (Alternatibong Account Name para sa Online Fund Transfer/Bank Transfer: NASPI)
Account Number: 114202018446 (Savings Account)
Branch: Corinthian Hills, Quezon City

Lahat ng tseke ay DAPAT nakapangalan sa "National Association for Sikolohiyang Pilipino Inc."  HINDI tatanggapin ang tseke na "NASPI" lamang ang nakasulat.

Narito ang bayad sa pagpapamiyembro:
*Kasaping Propesyonal-- Php 1,000.00
*Kasaping Propesyonal-- Php 3,000.00 (3 taon)
*Kasaping Propesyonal-- Php 5,000.00 (5 taon)
*Kasaping Mag-aaral (Di-Gradwado)-- Php 300.00

MAHALAGANG PAALALA: Magiging opisyal lamang ang pagiging kasapi kapag nabayaran na ang membership fee. Mangyaring paki-email ang kopya ng inyong transaction/deposit slip sa pssponline@gmail.com.

Ipapadala namin sa pamamagitan ng e-mail ang iyong katibayan bilang kasapi. Maraming salamat po!

Iwasan ang paggamit ng ALL CAPS sa pagsagot ng form.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Privacy Statement
Pinahihintulutan ko ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) na kumolekta at magproseso ng datos na hinihingi sa online form kaugnay ng pagpapamiyembro ko sa organisasyon. Nauunawaan ko na ang aking personal na impormasyon ay pinuprotektahan ng RA 10173 o ang Data Privacy Act of 2012 at ito ay itatala sa membership database ng PSSP. Patuloy na mananatili ang aking datos sa database kahit hindi na ako makapagpamiyembro sa mga susunod na taon maliban na lang kung aking hihilingin ang tuluyang pagbura nito.
Clear selection
Apelyido (Last Name) *
Hal. Enriquez
Pangalan (Given Name) *
Hal. Virgilio
Gitnang Pangalan (Middle Name) *
Hal. Gaspar
Kasarian (Sex) *
Preferred Name (Kung iba sa nabanggit sa itaas)
Rehiyon (Region)
Clear selection
Institusyon (Institution) *
Antas ng Edukasyong Naabot (Highest Education Earned) *
Major *
Hal. Sikolohiya, Sosyolohiya, Antropolohiya
Official Designation *
Hal. Instructor I, Assistant Professor II, Associate Professor III, Professor IV
Administrative Position
 Hal. Dean, Director, Chairperson
Titulong Nais Ilagay para sa mga Opisyal na Komunikasyon (Preferred Title to be Specified on Official Communication)
Hal. Prop., Dr., G., Bb., Gng., Mx.
Numero ng Landline ng Institusyon (Landline Number of Institution) *
Kompletong Adres ng Institusyon (Complete Address of Institution) *
Adres ng Tirahan (Home Address)
Numero ng Landline ng Tirahan (Home Landline Number)
E-mail Address *
Numero ng Mobile Phone (Mobile Phone Number) *
Tax Identification Number (TIN)
Kaarawan (Birthday) *
Maaaring hindi isama ang taon.
Sektor na Kinabibilangan (Sector) *
Required
Kasanayan (Expertise) *
Required
Klasipikasyon ng Membership (Membership Membership) *
Date & Time of Payment (16 March 2021, 01:43:47PM)
Transaction Reference Number (Hal. GCash 6001024553858)
Paki-email ang kopya ng transaction slip sa pssponline@gmail.com para sa beripikasyon ng inyong bayad at membership application/renewal.  Ipapadala ang katibayan ng pagsapi kapag naberipika na ang inyong bayad.
PRC License *
Required
PRC License No.
Hal. RPsy 1234567
Expiry Date ng PRC License
MM
/
DD
/
YYYY
Kung kayo po ay Registered Psychologist/Registered Psychometrician, bukas po ba kayong maging tagapagsalita sa mga programa ng PSSP? (If you are a Registerd Psychologist/Registered Psychometrication, are you open to being a guest speaker for PSSP programs?)
Clear selection
Mga Mungkahing Proyekto o Gawain para sa Taong 2022 (Proposed Projects or Activities for the Year 2022)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy