PSSP Online Membership Form
Maraming salamat sa inyong interes na maging kasapi ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang panlipunan at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 na may misyong palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa iba’t ibang sektor ng lipunan bilang isang inter-disiplinaryo at maka-Pilipinong pananaw at pamamaraan.

Maaari po kayong maghulog ng inyong bayad sa aming bank account gamit ang inyong mobile banking app (sa pamamagitan ng InstaPay o PESONet), mobile wallet (GCash, PayMaya, GrabPay, DiskarTech, atbp), o sa kahit saang branch ng Chinabank. Narito po ang detalye ng aming bank account:

Chinabank (Savings Account)
Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino Inc. (Alternatibong Account Name: NASPI)
Account Number: 114202018446
Branch: Corinthian Hills, Quezon City

Narito ang bayad sa pagpapamiyembro:
*Kasaping Propesyonal-- Php 1,000.00
*Kasaping Propesyonal-- Php 3,000.00 (3 taon)
*Kasaping Propesyonal-- Php 5,000.00 (5 taon)
*Kasaping Mag-aaral (Di-Gradwado)-- Php 300.00

MAHALAGANG PAALALA: Magiging opisyal lamang ang pagiging kasapi kapag nabayaran na ang membership fee. Mangyaring paki-email ang kopya ng inyong transaction/deposit slip sa pssponline@gmail.com.

Ipapadala namin sa pamamagitan ng e-mail ang iyong katibayan bilang kasapi. Maraming salamat po!
Privacy Statement
Pinahihintulutan ko ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) na kumolekta at magproseso ng datos na hinihingi sa online form kaugnay ng pagpapamiyembro ko sa organisasyon. Nauunawaan ko na ang aking personal na impormasyon ay pinuprotektahan ng RA 10173 o ang Data Privacy Act of 2012 at ito ay itatala sa membership database ng PSSP. Patuloy na mananatili ang aking datos sa database kahit hindi na ako makapagpamiyembro sa mga susunod na taon maliban na lang kung aking hihilingin ang tuluyang pagbura nito.
Clear selection
Apelyido (Last Name) *
Hal. Enriquez
Pangalan (Given Name) *
Hal. Virgilio
Gitnang Pangalan (Middle Name) *
Hal. Gaspar
Kasarian (Sex) *
Preferred Name (Kung iba sa nabanggit sa itaas.)
Rehiyon (Region)
Clear selection
Institusyon (Institution) *
Antas ng Edukasyong Naabot (Highest Education Earned) *
Major *
(Ex. Sikolohiya, Sosyolohiya, Antropolohiya)
Official Designation *
(Ex. Instructor I, Assistant Professor II, Associate Professor III, Professor IV)
Administrative Position
(Hal. Dean, Director, Chairperson)
Titulong Nais Ilagay para sa mga Opisyal na Komunikasyon (Preferred Title to be Specified on Official Communication)
(Hal. Prop., Dr., G., Bb., Gng., Mx.)
Numero ng Landline ng Institusyon (Landline Number of Institution) *
Kompletong Adres ng Institusyon (Complete Address of Institution) *
Adres ng Tirahan (Home Address)
Numero ng Landline ng Tirahan (Home Landline Number)
Adres ng E-mail (E-mail Address) *
Numero ng Mobile Phone (Mobile Phone Number) *
Tax Identification Number (TIN)
Kaarawan (Birthday) *
MM
/
DD
Sektor na Kinabibilangan (Sector) *
Required
Kasanayan (Expertise) *
Required
Klasipikasyon ng Membership (Membership Membership) *
Petsa ng Pagbayad (Date of Payment)
Transaction/Deposit Slip Reference Number
PRC License *
Required
PRC License No. (hal. RPsy 1234567)
Expiry Date ng PRC License
MM
/
DD
/
YYYY
Kung kayo po ay Registered Psychologist/Registered Psychometrician, bukas po ba kayong maging tagapagsalita sa mga programa ng PSSP? (If you are a Registerd Psychologist/Registered Psychometrication, are you open to being a spokesperson for PSSP programs?)
Clear selection
Mga Mungkahing Proyekto o Gawain para sa Taong 2021 (Proposed Projects or Activities for the Year 2021)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy