Online Membership Form

Maraming salamat sa inyong interes na maging kasapi ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, isang panlipunan at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 na may misyong palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa iba’t ibang sektor ng lipunan bilang isang inter-disiplinaryo at maka-Pilipinong pananaw at pamamaraan.

Maaari po kayong magbayad ng membership fee sa pamamagitan ng mga sumusunod:

• Tanggapan ng PSSP
4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Loyola Heights, Lungsod Quezon
Hanapin si G. Kenneth Carlo L. Rives
Contact Number: 0922-8751440

• Globe GCash (sa kahit saang authorized GCash outlet)
Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.
Address: 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City
Account Number: 0916-2114973

• Chinabank (sa kahit saang sangay ng Chinabank)
Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.
Account Number: 242-020331-7
Branch: Corinthian Hills, Quezon City

Sa magbabayad sa pamamagitan ng GCASH, mangyaring pakisabi sa teller/cashier na ilagay ang inyong buong pangalan bilang depositor/sender upang mas mabilis na maberipika ang inyong bayad.

Bayad sa pagpapamiyembro:
*Kasaping Propesyonal (Ph.D./Ed.D./DBA/DEM)-- Php 1,000.00
*Kasaping Propesyonal (MA/MS/M)-- Php 800.00
*Kasaping Propesyonal (BA/BS/B)-- Php 500.00
*Kasaping Mag-aaral (Di-Gradwado)-- Php 150.00

Para makapagbayad sa pamamagitan ng GCASH, sundi lamang po ang instruction sa ibaba:

1) Go to any Globe Store nationwide.
2) Inform the guard that you will do a GCASH transaction.
3) Fill-up the GCASH form.
a. Tick the "SEND GCASH TO OTHERS" section of the form.
b. Put the number 0916-2114973 and the registration amount.
c. Complete your personal details.
d. Fill-out the Recipient Details as follows:
-Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.
-Address: 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City
e. No need to fill-out the section on ‘Others Details of the Customer”
f. Write "Membership Fee" on the Purpose section
4) At the cashier, submit the GCASH form together with your payment and present one (1) VALID ID.
5) Don’t forget to get the transaction reference no. from the cashier.


MALAHAGANG PAALALA: Magiging opisyal lamang ang pagiging kasapi kapag nabayaran na ang membership fee. Mangyaring paki-email ang kopya ng transaction/deposit slip sa pssponline@gmail.com. Hindi na kailangan pang mag-email ng transaction slip kung ang inyong bayad ay kasama ng Kumperensiya.

Ipapadala namin sa pamamagitan ng e-mail ang iyong katibayan bilang kasapi (para sa bayad na hindi kasama ng Kumperensiya). Maraming salamat po!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question