Online Membership Form

Maraming salamat sa inyong interes na maging kasapi ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, isang panlipunan at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 na may misyong palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa iba’t ibang sektor ng lipunan bilang isang inter-disiplinaryo at maka-Pilipinong pananaw at pamamaraan.

Maaari po kayong magbayad ng membership fee sa pamamagitan ng sumusunod:

• Tanggapan ng PSSP
4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Loyola Heights, Lungsod Quezon
Hanapin si G. Kenneth Carlo L. Rives
Contact Number: 0922-8751440/0916-2114973 (Paalala: Mag-text/tumawag po muna bago pumunta para matiyak kung may tao sa opisina.)

• Chinabank (sa kahit saang sangay ng Chinabank)
Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.
Account Number: 2420203317
Branch: Corinthian Hills, Quezon City

• GCASH "Fully Verified" Account

Para makapagbayad sa pamamagitan ng GCASH "Fully Verified" Account, sundin lamang po ang instruction sa ibaba:

1) Buksan ang GCASH application.
2) Piliin ang "Send to Bank" sa My Dashboard.
3) Hanapin at pindutin ang "China Banking Corporation".
4) Sagutan ang sumusunod:
*Amount: Ilagay ang halagang ibabayad (hal.: 500)
*Account Name: NASPI
*Account Number: 2420203317
*E-mail Receipt to: pssponline@gmail.com (tiyakin na tama ang e-mail address)
5) Pindutin ang "Next".
6) I-screenshot ang payment confirmation.

Kung nais magkaroon ng GCASH account, mag-sign up gamit ang link: https://gcsh.app/r/MmfWyFI. Bukas na sa lahat ng networks (Globe, TM, Smart, Sun, at TNT). Walang bayad ang pag-sign up.

• PESONet at InstaPay
Ang proseso ng interbank transfer sa pamamgitan ng PESONet at InstaPay ay depende sa mobile banking app ng inyong bangko. Tiyakin lamang na mailagay nang tama ang sumusunod na detalye:
*Bank: Chinabank (China Banking Corporation)
*Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino Inc (alternatibo: NASPI)
*Account Number: 2420203317
*Address: 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue Loyola Heights, Quezon City (hindi required sa ilang bangko)

Narito ang gabay sa paggamit ng PESONet at InstaPay sa piling mga banko:
*PNB: https://www.pnb.com.ph/index.php/instapay-and-pesonet?tpl=1
*Metrobank: https://www.facebook.com/notes/metrobank/transferring-funds-through-metrobank-mobile-app-with-instapay/2056563131030154/
*RCBC: https://www.rcbc.com/News/View/b3eea7df-dd86-444f-be6f-372deeb7e2c2
*Security Bank: https://www.securitybank.com/blog/bsp-instapay/


Bayad sa pagpapamiyembro:
*Kasaping Propesyonal (Ph.D./Ed.D./DBA/DEM)-- Php 1,000.00
*Kasaping Propesyonal (MA/MS/M)-- Php 800.00
*Kasaping Propesyonal (BA/BS/B)-- Php 500.00
*Kasaping Mag-aaral (Di-Gradwado)-- Php 150.00

[Pagbabago sa bayad sa pagpapamiyembro at renewal para sa taong 2020: Kasaping Propesyonal (Php1,000); Kasaping Mag-aaral-Di Gradwado (Php300)]

MALAHAGANG PAALALA: Magiging opisyal lamang ang pagiging kasapi kapag nabayaran na ang membership fee. Mangyaring paki-email ang kopya ng Chinabank transaction/deposit slip o GCASH/PESONet/InstaPay payment confirmation sa pssponline@gmail.com. Hindi na kailangan pang mag-email ng transaction slip kung ang inyong bayad ay kasama ng Kumperensiya.

Ipapadala namin sa pamamagitan ng e-mail ang iyong katibayan bilang kasapi (para sa bayad na hindi kasama ng Kumperensiya). Maraming salamat po!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question