Справка за организация на учебната и производствената практика и придобита степен на професионална квалификация за изминалия шест месечен период
Код НЕИСПУО *
Професионална гимназия/училище *
Общ брой ученици *
Общ брой ученици в XII клас *
Брой ученици, провели учебна и/ или производствена практика в учебни предприятия *
Брой ученици, провели учебна и/ или производствена практика в реална работна среда *
Относителен дял на учениците, провели учебна и/ или производствена практика в реална работна среда (в %) *
Брой зрелостници, придобили степен на професионална квалификация *
Относителен дял на учениците, придобили степен на професионална квалификация (в %) *
Брой участия в регионални, национални и международни състезания по професии в това число и участие в Панорама на професионалното образование /Изпишете състезанията, в които има участие на Ваши ученици/ *
Общ брой ученици, взели участие в регионалните, националните и международните състезания по професии и в Панорама на професионалното образование *
Проведен Панаир на УТФ Млад предприемач *
Брой ученици, участвали в Панаир на УТФ Млад предприемач *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy