แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของ ศปท.
1. ท่านพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ *
2. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ *
3. ท่านทราบช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในปัจจุบันหรือไม่ *
4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ *
5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน สะดวกในการให้บริการต่อประชาชนหรือไม่ *
6. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy