แบบรับสมัคร บุคคลธรรมดา เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs)
คำชี้แจง :
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับผู้พัฒนาซอฟแวร์และ Start up ในการสร้างโอกาสให้ SMEs สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่มีความหลากหลาย
2. ผู้สมัครโปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง เพื่อเข้าร่วมโครงการ Total Solution for SMEs เพื่อกรมฯ จะดำเนินการส่งข้อมูลของท่านให้แก่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ท่านเลือก

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้แจังความประสงค์
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
(โปรดระบุเป็นภาษาไทย)
เลขประจำตัวประชาชน *
หมายเลขโทรศัพท์ *
e mail ที่ติดต่อได้ *
(เพื่อใช้ติดต่อ แจ้งชื่อ และส่งไฟล์เอกสาร โปรดระบุและตรวจสอบให้ถูกต้อง)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของกิจการ
***ถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ พนักงาน หรือมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โปรดระบุข้อมูลกิจการของท่าน เพื่อประโยชน์ในการได้รับการส่งเสริมจากกรม ถ้าไม่มีให้ข้ามไปส่วนที่ 3
ชื่อกิจการ
รายได้รวมของกิจการต่อปี
Clear selection
ที่อยู่กิจการ
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ติดต่อได้ (กิจการ)
E-mail (กิจการ)
ประเภทธุรกิจ *
Required
ลักษณะการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกส่งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าโอท๊อปชุมชน สินค้าในชุมชน *
ระบุการประกอบกิจการของท่าน เช่น ค้าส่งค้าปลีก ร้านอาหาร เป็นต้น
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเจ้าของกิจการ *
Required
ส่วนที่ 3 ท่านสนใจใช้งานซอฟต์แวร์
โปรดเลือกซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภทตามที่ท่านต้องการ ประเภทละ 1 ซอฟต์แวร์ หากต้องการรายละเอียดของโปรแกรมต่างๆ สามารถศึกษาได้ที่ www.dbd.go.th
โปรดระบุโปรแกรมเอกสารที่ท่านสนใจ โปรแกรมเอกสาร(office)
โปรแกรมเอกสาร Libre (Office)
1. โปรแกรมเอกสาร (Office)
Clear selection
โปรดระบุโปรแกรมขายของหน้าร้านที่ท่านสนใจ pos
e-Accounting for SMEs (POS)
Wongnai POS
ARINCARE (เหมาะกับร้านขายยา)
JUBILI
BUILK (เหมาะกับวัสดุก่อสร้าง)
2. โปรแกรมขายของหน้าร้าน (POS)
Clear selection
โปรดระบุโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ท่านสนใจ
AccRevo
Smartbiz on cloud
Peak Account
Flow Account
3. โปรแกรมบัญชีออนไลน์
Clear selection
โปรแกรมอื่นๆ นอกจากที่กำหนดข้างต้น โปรดระบุ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy