รายงานผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน(การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน)
งบโอนลงหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จัดทำระบบการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562
บพด. 20,000 บาท สถานฯ 25,000 บาท
หน่วยงานในสังกัด *
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสานงาน *
เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน *
ระบุชื่อโครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม *
วัันที่เริ่มการอบรมโครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม *
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่สิ้นสุดการอบรมโครงการ/ หลักสูตร/ กิจกรรม *
MM
/
DD
/
YYYY
แนบไฟล์โครงการ/กิจกรรม / หลักสูตร (เฉพาะนามสกุล pdf/ jpg เท่านั้น) ไม่เกิน 5 แผ่น *
Required
แนบไฟล์เอกสารการขออนุมัติจัดโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม (เฉพาะนามสกุล pdf/ jpg เท่านั้น) ไม่เกิน 5 แผ่น *
Required
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service