แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบงานสารบรรณ
กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานะ *
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบงานสารบรรณ
ด้านความสามารถในการใช้โปรแกรมของผู้ใช้
ความสวยงามของหน้าระบบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสะดวกและง่ายต่ออการใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การใช้ตัวอักษร และรูปแบบของฟอร์มที่เหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบงานสารบรรณ
ประหยัดเวลาในการสืบค้นเอกสาร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระบบแจ้งข่าวสารผ่านอีเมล์ (feduxxx@ku.ac.th) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms