แบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีประวัติสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 (Registration form for Chiang Mai University’s staff and students who have been in a COVID-19 risk area or have been in contact with someone who tested positive for COVID-19 )
The form แบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีประวัติสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 (Registration form for Chiang Mai University’s staff and students who have been in a COVID-19 risk area or have been in contact with someone who tested positive for COVID-19 ) is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy