แบบประเมินการอบรม World Class Google Apps for Education
ชื่อจริง *
นามสกุล *
อีเมล์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
สหวิทยาเขต *
ชื่อโรงเรียน *
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ระดับความพึงพอใจของการอบรมครั้งนี้โดยภาพรวม
1 = น้อยที่สุด และ 5 = มากที่สุด
1
2
3
4
5
โดยภาพรวม คุณจะให้ระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อย่างไร
คุณสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการทำงานได้มากน้อยแค่ไหน 
Clear selection
คุณจะให้คะแนนการอบรมครั้งนี้เท่าไหร่
1 = น้อยที่สุด และ 5 = มากที่สุด
1
2
3
4
5
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
สื่อและสิ่งที่ใช้ในการอบรม เช่น เว็บไซต์ที่ใช้ในการเรียน
Clear selection
คุณจะให้คะแนนเกี่ยวกับคุณภาพการอบรมอย่างไหร
1 = น้อยที่สุด และ 5 = มากที่สุด
1
2
3
4
5
ความรู้เกี่ยวกับวิชาที่สอนของวิทยากร
อัตราความเร็วที่วิทยากรใช้ในการอบรม 
การอบรมสามารถดึงความสนใจของคุณไว้ได้ตลอดเวลา 
เวลาของคุณได้ใช้ไปอย่างคุ้มค่าในการอบรม 
Clear selection
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการอบรม
1 = น้อยที่สุด และ 5 = มากที่สุด
1
2
3
4
5
คุณให้คะแนนภาพรวมของสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออื่นๆ อย่างไร 
คุณให้คะแนนคุณภาพของอินเตอร์เน็ตช่วงการอบรมอย่างไร
Clear selection
คุณจะแนะนำการอบรม Google Apps for Edu ให้กับคนอื่นๆ หรือไม่
Clear selection
คุณจะแนะนำวิทยากรที่อบรม Google Apps for Edu ครั้งนี้ให้ผู้อื่นหรือไม่
Clear selection
ข้อแนะนำ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สำหรับการอบรมครั้งนี้ (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือสิ่งที่คุณอยากจะบอกให้วิทยากรทราบ (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนปทุมราชวงศา. Report Abuse