แบบสำรวจปัจจัยในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยและความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
คำชี้แจง
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อ 1)สำรวจปัจจัยในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยพิชญบัณฑิต 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการได้รับบริการของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต และ 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริการของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ให้ท่านเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศของผู้ตอบแบบสำรวจ *
2. ระดับการศึกษา *
3. ชั้นปี *
4. หลักสูตร/คณะที่กำลังศึกษาต่อ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms