แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
สพม.2 ขอความกรุณาให้ท่านประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมถึงการให้บริการของ สพม.2 ที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2562 ในด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บริหารทั่วไป เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
*จำเป็น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ตำแหน่ง *
เพศ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy