แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการงานกงสุลสัญจรเมืองเบรสต์ (Brest) วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะไปให้บริการงานกงสุลแก่ชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิภาคตะวันตกของฝรั่งเศส

ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
ณ ห้องฌอง บาร์ต โรงแรมเลอ ก็องติน็องตาล : สแควร์เดอลาตูร์โดแวร์ญ 29200 เมืองเบรสต์
(Salon Jean Bart : Hôtel Le Continental : Square de la Tour d'Auvergne 29200 Brest)

โดยจะให้บริการงานนิติกรณ์ (มอบอำนาจ รับรองเอกสาร ฯลฯ)
และงานทะเบียนราษฎร (สูติบัตร มรณบัตร)
พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานกงสุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
E-Mail (กรุณากรอกให้ถูกต้องเนื่องจากอีเมล์นี้จะใช้เพื่อทำการยืนยันการลงทะเบียน) *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (Tel.) และหมายเลขโทรศัพท์สำรอง *
ท่านสามารถเลือกการขอรับบริการได้จากด้านล่างนี้ โดยต้องทำการดาวน์โหลดรายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ประกอบการขอรับบริการได้จากลิ้งค์ที่แนบด้านท้าย (โดยสามารถเลือกขอรับบริการได้มากกว่า 1 รายการ )
1. ขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
2. ขอรับบริการงานนิติกรณ์
3. ขอรับบริการขอคำปรึกษาด้านกงสุล
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการยืนยันเวลานัดหมายให้ท่านตาม E-MAIL ที่ได้แจ้งไว้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy