11.02.2015-Daň z príjmu, účtovná závierka, DPH - novely 2014, 2015-3 lektori

Organizátor: Agentúra PRO s.r.o.

Lektori: - Ing. Mária Horváthová, odborníčka na legislatívu a metodiku účtovníctva, audítor
- Ing. Mária Dimitrovová, Finančné riaditeľstvo SR, daňový špecialista pre daň z príjmov
- Ing. Eva Mihálová, Ministerstvo financií, odborníčka na legislatívu a metodiku DPH (spolutvorca zákona o DPH),

Dátum: 11.02.2015
Miesto konania: Dom športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava – vedľa Polus City Center,
Trvanie: 9:00 – 16:00 hod. (prezentácia 8:30 – 8:45)
Cena: 52,00 eur / osoba

(cena zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie a organizačné zabezpečenie školenia)


Garant: Ing. Ľubica Stanovská, mobil: 0905 795 501, e-mail: info@agenturapro.sk

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question