Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych
Zgłoszenie referatu na VII Ogólnopolską Konwencję PTSM, Kraków, 9-10 listopada 2017 r.
Referaty mogą być zgłaszane w j. polskim lub angielskim
Think globally, Act Regionally: Regional Systems in the Perspective of International Studies
Paper submission for the 7th Convention of the Polish International Studies Association, Cracow, November 9-10, 2017
Papers may be submitted in Polish or English.
Celem VII Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jest podjęcie tematyki roli studiów regionalnych (area studies) w nauce o stosunkach międzynarodowych. Konwencja stawia sobie za zadanie interdyscyplinarną analizę (charakterystyczną dla area studies) regionalizmu i systemów regionalnych w stosunkach międzynarodowych. /
The aim of the 7th Convention of the Polish International Studies Association is to analyze the role of regional studies (also known as area studies) in the study of international relations. The Convention aims at providing an interdisciplinary analysis (characteristic for area studies) of regionalism and regional systems in international studies.
Imię / First Name *
Your answer
Nazwisko / Surname *
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefon / Phone number
Your answer
Tytuł naukowy, stanowisko / Academic Degree, Academic Position *
Your answer
Afiliacja / Affiliation *
Your answer
Członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Międzynarodowych / Membership in the Polish International Studies Association *
Tytuł referatu (W przypadku biernego uczestnictwa proszę wpisać "bez referatu") / Paper Title (in case of passive participation please type "no paper") *
Your answer
Streszczenie referatu (do 200 słów) / Paper Abstract (up to 200 words)
Your answer
Referat zgłaszam do panelu (proszę wskazać tylko jeden; w panelach o anglojęzycznych tytułach językiem roboczym jest angielski, gdy referat nie pasuje do żadnego z paneli proszę wybrać opcję "Inny"): / I’d like to submit my paper to the following panel (please indicate just one; working language is English for panels with English titles; in case your paper does not fit to any of the panels please choose "Other") *
Proszę o wystawienie rachunku za udział w Konferencji / Please issue an invoice *
Dane do rachunku / Data for the Invoice
Your answer
Wymagania dietetyczne / Dietary Restrictions
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i organizacje partnerskie w celach wyłącznie związanych z organizacją VII Konwencji PTSM. Moje dane osobowe, inne niż oznaczone w tym formularzu, jako przeznaczone do publikacji, nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim, sprzedawane ani publikowane. Zachowuję prawo do wglądu, poprawiania i kasowania moich danych w dowolnym momencie. / I hereby agree for my personal information to be processed by the Polish International Studies Association (PISA) and its partners exclusively for the purpose of organization of the 7th Convention of PISA. Other than the part clearly marked in this form as meant for publishing, my personal information will not be shared with other parties, sold nor published. I keep the right to check, correct and delete my personal information any time. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service