TRENDY ROZVOJA CEZHRANICNÝCH TURISTICKÝCH DESTINÁCIÍ
Pozvánka na odbornú konferenciu 

Dátum:   14.6.2023 (streda) 9.00 – 16.00
Miesto:   AquaCity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad-Spišská Sobota

Podmienkou účasti je REGISTRÁCIA do 7.6.2023.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKA (-OV)
Meno účastníka *
Priezvisko účastníka *
Firma *
IČO *
Telefón *
E-mail *
Poznámka
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako dotknutá osoba týmto, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), udeľujem súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov, a to najmä na účel súvisiaci s mojou účasťou na podujatí Prešovskej regionálnej komory SOPK (ďalej len „Podujatie“), identifikácie mojej osoby v súvislosti so zvoleným Podujatím, zdokumentovania činnosti prevádzkovateľa v súvislosti so zvoleným Podujatím, vykonávania kontroly v súvislosti so zvoleným Podujatím, poskytnutia osobných údajov v súvislosti s realizáciou a/alebo propagáciou zvoleného Podujatia tretím stranám, (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem prevádzkovateľovi, ktorým je Prešovská regionálna komora SOPK (ďalej len „PRK SOPK“), so sídlom Vajanského 10, 800 01 Prešov, IČO: . Ako dotknutá osoba uvádzam, že Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený PRK SOPK, sa vzťahuje, za predpokladu zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom, na účel uvedený v tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov. Ako dotknutá osoba rovnako vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa ustanovenia § 15 Zákona a som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 Zákona. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Týmto zároveň udeľujem PRK SOPK aj súhlas na použitie mien, vyhotovenie a/alebo použitie podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a/alebo obrazovo-zvukových záznamov týkajúcich sa mojej osoby, a to na rovnaký účel ako je účel vymedzený v Súhlase so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov ako aj Súhlas je udelený na dobu 10 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu sopkrkpo@sopk.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu PRK SOPK. Zároveň súhlasím so zaradením mojej elektronickej adresy do databázy PRK SOPK a so zasielaním informácií o aktivitách.
Ochrana osobných údajov *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy