საგადასახადო დაბეგვრა სამედიცინო სფეროში

სილაბუსი: პირველი ლექცია "საგადასახადო კოდექსის რეგულირების სფეროების ზოგადი მიმოხილვა საქართველოს საგადასახადო კანონდებლობის მიმოხილვა საქართველოში მოქმედი გადასახადების ზოგადი მიმოხილვა სამედიცინო საქმიანობის განხილვა (რა შეიძლება ჩაითვალოს სსკ-ის მიზნებისათვის სამედიცინო საქმიანობად)"

მეორე ლექცია "დღგ-ით დასაბეგრი პირი დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები (დასაბეგრი პირის მიერ საკუთარი წარმოების შენობის/ნაგებობის და დასაბეგრი პირის მიერ განხორციელებული საკუთარი ძირითადი საშუალების (შენობის/ნაგებობის) რემონტთან დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა). აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითების განხილვა. მსმენელების კითხვების განხილვა."

 მესამე ლექცია "დასაბეგრი პირის მიერ ყველა აქტივის ან მისი ნაწილის (დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი ქვედანაყოფის) სხვა დასაბეგრი პირისთვის მიწოდება. საწარმოს კაპიტალში აქტივის შეტანა. აქტივის გადაცემა საწარმოს რეორგანიზაციის მხარეებს შორის. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითების განხილვა. მსმენელების კითხვების განხილვა." 

მეოთხე ლექცია "დღგ-ის ჩათვლის უფლებით და ჩათლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ოპერაციები. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითების განხილვა. მსმენელების კითხვების განხილვა. 

მეხუთე ლექცია "დღგ-ის პროპორციული ჩათვლა. ძირითად საშუალებებზე (უძრავი, მოძრავი) დღგ-ის ჩათვლა. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითების განხილვა. მსმენელების კითხვების განხილვა." 

მეექვსე ლექცია "სამედიცინო საქმიანობიდან მიღებული მოგების საგადასახადო დაბეგვრა. ქონების გადასახადით დასაბეგრი ბაზის განსაზღვრა სამედიცინო საქმიანობის განმახორციელებლი პირებისათვის (სსკ-ით დაწესებული შეღავათების სწორად გამოყენება). კლინიკური კვლევებიდან მიღებული შემოსავლის საგადასახადო დაბეგვრა. საგანმანათლებდლო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლის (რეზიდენტურა, ტრენინგები) საგადასახადო დაბეგვრა. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითების განხილვა. 

მსმენელების კითხვების განხილვა. ტრენინგებზე გავლილი მასალის შეჯერება

საბოლოო გამოცდა (ტესტი)"

Sign in to Google to save your progress. Learn more
სახელი გვარი *
ტელეფონის ნომერი *
ელ.ფოსტა *
სამუშაო ადგილი და პოზიცია *
საცხოვრებელი რეგიონი/ქალაქი
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy