ŽIADOSŤ o odporúčanie na pridelenie asistenta pre žiaka so švvp
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
Dolný Smokovec 21, Vysoke Tatry, 059 81
Sladovnícka 22, Trnava, 917 01
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ochrana osobných údajov: "GDPR"
Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami podľa čl. 13 GDPR, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 GDPR, ktoré sú dostupné na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.
Žiadam o odporúčanie pre dieťa v pracovisku: *
Druh poradenského zariadenia vyberte na základe poslednej správy z vyšetrenia. *
Meno a priezvisko dieťaťa: *
Dátum narodenia: *
Rodné číslo: *
Navštevovaná škola *
Nasledujúci školský rok *
Trieda v nasledujúcom školskom roku, ktorú bude dieťa navštevovať *
Bydlisko žiaka: *
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: *
Primárna diagnóza podľa posledných diagnostických záverov *
Druh zdravotného znevýhodnenia (zaradenie podľa Formuláru ASIST) *
Vyberte ďalšie druhy postihnutia *
Required
Odporúčame vzdelávanie dieťaťa v triede s asistentom učiteľa *
V minulosti sa vzdelával/a s podporou asistenta učiteľa *
Na ktoré predmety dieťa potrebuje asistenta *
Required
Informácie o bariérach, z dôvodu ktorých je potrebný pri vyučovaní žiaka asistent učiteľa *
Prítomnosť asistenta učiteľa bola prerokovaná so zákonným zástupcom dieťaťa dňa: *
MM
/
DD
/
YYYY
Žiadosť vypracoval/a: *
Kontakt na žiadateľa: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy