ŽIADOSŤ o odporúčanie na pridelenie asistenta pre žiaka so švvp
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
Dolný Smokovec 21, Vysoke Tatry, 059 81
Sladovnícka 22, Trnava, 917 01
Žiadam o odporúčanie pre dieťa v pracovisku: *
Meno a priezvisko dieťaťa: *
Your answer
Dátum narodenia: *
Your answer
Rodné číslo: *
Your answer
Navštevovaná škola *
Your answer
Nasledujúci školský rok *
Trieda v nasledujúcom školskom roku *
Your answer
Bydlisko žiaka: *
Your answer
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: *
Your answer
Primárna diagnóza podľa posledných diagnostických záverov *
Your answer
Druh zdravotného znevýhodnenia (zaradenie podľa Formuláru ASIST) *
Vyberte ďalšie druhy postihnutia *
Required
Odporúčame vzdelávanie dieťaťa v triede s asistentom učiteľa *
V minulosti sa vzdelával/a s podporou asistenta učiteľa *
Na ktoré predmety dieťa potrebuje asistenta *
Required
Stručné informácie o bariérach, z dôvodu ktorých je potrebný pri vyučovaní žiaka asistent učiteľa *
Your answer
Prítomnosť asistenta učiteľa bola prerokovaná so zákonným zástupcom dieťaťa dňa: *
MM
/
DD
/
YYYY
Žiadosť vypracoval/a: *
Your answer
Kontakt na žiadateľa: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.