Formularz aplikacyjny
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.Aplikuję na stanowisko: *
2.Imię *
3.Nazwisko *
4.Miejscowość zamieszkania *
5.Adres mailowy *
6.Numer telefonu kontaktowego *
7.Rok urodzenia *
8.Doświadczenie na podobnym stanowisku, jak aplikowane *
9.Posiadane wykształcenie *
10.Ukończona szkoła średnia (w przypadku innego wykształcenia, wpisać 'brak') *
11.Ukończona uczelnia wyższa (w przypadku innego wykształcenia, wpisać 'brak') *
11a. numer i data wydania dyplomu ukończenia szkoły wyższej (w przypadku innego wykształcenia, wpisać 'brak') *
12.Ukończone, kursy, szkolenia, studia podyplomowe przydatne na stanowisku pracy, na które aplikuje
13.Wyrażam gotowość do podjęcia pracy w weekendy *
14.Proszę wpisać przedmioty, których może Pani/Pan uczyć? (dotyczy tylko nauczycieli)
15.Klauzula informacyjna: *
Administratorem danych osobowych jest szkoła niepubliczna, do której wpisany jest słuchacz reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Celem przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji i kształcenia słuchaczy szkoły oraz dokonywanie analiz statystycznych i przechowywania dokumentów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa o systemie oświaty i Ustawa – prawo oświatowe, a także zgoda osoby, której dane dotyczą.  (podstawa prawna art.6 ust.1 RODO). Kontakt do inspektora ochrony danych: uwagi@ce7.pl Po zakończeniu świadczenia usługi dane będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów lub do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i usunięcia. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania dla celów statystycznych i promocyjnych. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub zawartej z nimi umowy.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia do szkoły i zawarcia umowy o świadczenie usług oświatowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę, do której będę wpisany moich danych osobowych zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną w celu i zakresie podanym powyżej i w związku z tym wyrażam zgodę na kontakt ze mną pocztą, telefonicznie, SMS-em lub mailowo.
Kilka słów o sobie. Dlaczego warto mnie zatrudnić? NIEOBOWIĄZKOWE
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy