แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
เทศบาลตำบลเสาธงหินได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาลเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการต่างๆให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้นต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms