แบบประเมินความพึงพอใจ
คำชี้แจง : แบบประเมินนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจความต้องการเรื่อง ระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรุณาทำความเข้าใจข้อมูลตามสภาพจริง ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ จะใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา
Email address *
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพัฒนานิคม ประจำปีการศึกษา 2561
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pattananikom School. - Terms of Service