Kooperatif Birlikleri İçin Anket Soruları
Yeni Strateji Belgesi Kapsamında Kooperatif Birliklerine Yönelik Hazırlanan Sorular
Kooperatiflerin diğer ticari işletmelere göre avantajları nelerdir?
Sizce toplum kooperatifçilik konusunda ne kadar bilinçlidir?
Toplumun kooperatifleşme hakkında bilinçlenmesine yönelik yayın, duyuru, toplantı vb. organizasyonlarınız var mı?
Varsa bu organizasyonları ne sıklıkla yapıyorsunuz?
Ülkemizde kooperatifçiliğin gelişmesini engelleyen en önemli neden sizce nedir?
Sizce ülkemizdeki kooperatiflerin temel sorunları nelerdir? Önem derecesini belirtiniz. (5: çok önemli, 1: önemsiz)
1
2
3
4
5
Dikey ve yatay örgütlenme eksikliği
Denetim sorunu
Yönetim sorunu
Eğitim ve bilinçlendirme eksikliği
Finansman sorunu
Mevzuat sorunu
Politika belirlemedeki eksiklikler
Diğer
Kooperatiflerin sorunlarının çözümlenmesi için sizce neler yapılmalıdır? Önem sırasına göre sıralayınız. (5: çok önemli, 1: önemsiz)
1
2
3
4
5
Mevzuat günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir.
Kooperatifler konusunda tek bir bakanlık söz sahibi olmalıdır.
Devlet kooperatiflere hiçbir şekilde müdahale etmemelidir.
Kooperatiflerde yoğun bir denetim yapılmalıdır.
Keyfi davranışlarda bulunan yöneticiler ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır.
Kooperatiflere devlet desteği arttırılmalıdır.
Kooperatif yönetici ve denetçilerine belirli standartlar getirilmelidir.
Kooperatifçilik konusunda toplumda bilinç uyandırmalı ve eğitimler düzenlenmelidir.
Ortaklarınız ile yaşadığınız temel sorunlar nelerdir? Birden fazla şık işaretlenebilir.
Birliğinizin başarılı olması neye bağlıdır? (5: çok önemli, 1: önemsiz)
1
2
3
4
5
Devlet uygun ortamı sağlamalıdır. (kredi desteği, mali yardım, mevzuat, yatırım projeleri, teşvikler gibi)
Kişilerin kooperatifçiliğe, birlikte çalışma kültürüne inancı olmalıdır.
Yöneticiler bilinçli ve profesyonel olmalıdır.
Kooperatifçilik eğitimi yaygınlaştırılmalıdır.
Ortaklar sorumluluklarını yerine getirmeli ve kooperatife sahip çıkmalıdır.
Kooperatiflerle ilgili denetimin iç kontrol yöntemleri ile çok iyi yapılması gerekir.
Kooperatiflerle ilgili denetimin dış kontrol yöntemleri ile çok iyi yapılması gerekir.
Ortaklar arası dayanışma arttırılmasına ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.
Ortakların kooperatife bağlılığı ve yönetime katılımı artırılmalıdır.
Yöneticiler etkin ve dürüst çalışmalıdır.
Diğer
Birlik ortaklarını, kooperatifçilik bilinci konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ortaklarınıza yönelik kooperatifçilik eğitim programlarınız var mı?
Cevabınız evet ise verilen kooperatifçilik eğitim programları ortaklarınız tarafından yeterli bulunuyor mu?
Eğitim programları ilgili temel sorunlar nelerdir? Birden fazla seçenek işaretlenebilir.
Birlik yöneticiliğine başlamadan veya başladıktan sonra kooperatifçilik konusunda herhangi bir eğitim (kurs, seminer vb.) aldınız mı?
Cevabınız "Evet" ise nereden alındığını lütfen belirtiniz.
Your answer
Sizce vatandaşa yönelik kooperatifçilik eğitimi ne derece önemli?
Genel olarak verilecek kooperatifçilik eğitimleri kimleri kapsamalıdır? Birden çok seçenek işaretlenebilir.
Aradığınız grup seçenekler arasında yoksa lütfen belirtiniz
Your answer
Verilen/verilecek olan eğitimlerin içeriği öncelikli olarak ne olmalıdır?
Verdiğiniz eğitimlerde izlediğiniz yöntem nedir?
Kooperatifçilik eğitimi ile ilgili hangi bilgi kaynaklarından yararlanıyorsunuz? Cevaplarınızı ayrıntılı olarak belirtiniz.
Kooperatifçilik ile ilgili özellikle ne yönde araştırmalar yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
Ülkemizdeki kooperatifçilik eğitimi sorununa hangi çözüm önerileri getirilebilir?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms