CRO Laudato si' - empirijsko znanstveno istraživanje
INFORMIRANA SUGLASNOST

Projekt "CRO Laudato si' – O brizi za naš dom" odobrilo je Hrvatsko katoličko sveučilište. Ovaj projekt izvodi se u suradnji s Nacionalnim bratstvom Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Projekt je započeo 10. prosinca 2019., a trajat će do kraja studenoga ili početka prosinca 2020. godine.
Ovaj projekt, na tragu enciklike pape Franje "Laudato si' – O brizi za zajednički dom" (2015.) kao i crkvenog nauka njegovih prethodnika, ima za cilj potaknuti aktivne sudionike projekta, ali i širu javnost, na usvajanje novih životnih navika, promicati „cjelovitu ekologiju“ i zagovarati „ekološko obraćenje“ utemeljeno u ideji čovjeka koja je ukorijenjena u kršćanskoj antropologiji.

Projekt se sastoji od jednostavnih aktivnosti na koje će se poticati sudionike u projektu putem internetske pošte i društvene mreže Facebooka. Nakon tih aktivnosti, sudionike se u projektu putem anketnih upitnika ispituje u kojoj su mjeri sudjelovali u pojedinoj projektnoj aktivnosti.

Ovim anketnim upitnikom želi se ispitati u kojoj su mjeri ispitanici upoznati s ekološkim problemima, kako ocjenjuju pontifikat pape Franje, imaju li navike kojima utječu na poštivanje uputa iz enciklike pape Franje "Laudato si'" te jesu li spremni na promjenu vlastitih navika ponašanja. Ovo istraživanje provodi se od 1. ožujka do 1. lipnja 2020. godine.

Ovaj on-line anketni upitnik istovrstan je onome u tiskanom obliku. On je anoniman te se osobni podatci neće prikupljati, dok će se rezultati obrađivati grupno. Podatci dobiveni u anketnom upitniku koristit će se u svrhu znanstvenog istraživanja u sklopu projekta "CRO Laudato si'".

Sve daljnje informacije o projektu možete dobiti slanjem upita elektronskom poštom na: crolaudatosi@gmail.com, pozivom na broj mobitela voditelja projekta doc. dr. sc. Zorana Turze: 099/85-7777-8 ili pozivom na broj voditeljice istraživanja dr. sc. Miriam Mary Brgles: 091/ 48 28 096.

U ime projektnog tima:
doc. dr. sc. Zoran Turza, voditelj projekta
dr. sc. Miriam Mary Brgles, voditeljica istraživanja
Jeste li suglasni da se podaci koriste u svrhu gore opisanog istraživanja? *
1. Čitate li crkveni tisak? *
2. Čitate li crkvene dokumente? *
3. Jeste li pročitali neki od dokumenata Drugog vatikanskog koncila? *
4. Jeste li pročitali encikliku "Laudato si'"? *
5. Je li vam projekt "CROLAUDATOSI' "pomogao ili nije da čujete za encikliku pape Franje "Laudato si'"? *
6. Je li vas projekt "CROLAUDATOSI'" potaknuo ili nije da se zainteresirate za teme koje enciklika pape Franje "Laudato si'" obrađuje? *
7. U kojoj se mjeri slažete sa navedenim tvrdnjama: *
U potpunosti se slažem
Slažem se
Niti se slažem, niti se ne slažem
Ne slažem se
Uopće se ne slažem
U crkvenim se krugovima ne govori dovoljno o enciklici "Laudato si'"
U crkvenim se krugovima govori dovoljno o enciklici "Laudato si'"
U crkvenim se krugovima uopće ne govori o enciklici "Laudato si'"
U crkvenim bi se krugovima trebalo više govoriti o enciklic "Laudato si'"
U crkvenim se krugovima ne bi trebalo govoriti više o enciklic "Laudato si'" jer ima i drugih vrlo važnih tema.
8. Slažete li se ili ne slažete sa tvrdnjom da se primjenom uputa pape Franje, iznesenih u enciklici "Laudato si"', može utjecati na promjene ponašanja kojima se može uspostaviti drugačiji odnos prema okolišu? *
9. Koji razlog koji bi otežavao ili onemogućavao primjenu uputa enciklike "Laudato si'" smatrate najvažnijim: *
10. Kako biste ocijenili dosadašnji pontifikat pape Franje: *
11. U dosadašnjem pontifikatu pape Franje sviđa vam se ili ne sviđa: *
Izuzetno mi se sviđa
Sviđa mi se
Ne sviđa mi se
Uopće mi se ne sviđa
Ljubav prema siromašnima i drugim marginalnim skupinama
Nastojanje oko ekumenizma i međureligijskog dijaloga
Neposrednost i spontanost
Srdačnost i smisao za humor
Skromnost
12. Govori li se u vašoj obitelji i okolini o ekološkim problemima? *
13. Slažete li se ili ne slažete s tvrdnjom kako je potrebno u vašoj obitelji i okolini ukazati na važnost ekoloških problema? *
14. Smatrate li da čovjek svojim djelovanjem utječe na klimatske promjene? *
15. Smatrate li da se nalazimo u ekološkoj krizi velikih razmjera? *
16. Smatrate li navedne tvdnje istinitima ili ne? *
Da
Ne
Obnovljivi izvori energije su nafta i plin
Obnovljivi izvori energije su sunčeva energija i energija vjetra
Ekologija proučava okoliš
Ekologija proučava odnose među organizmima i okoliša
U Europskoj uniji neki se GMO proizvodi mogu deklarirati kao ekološki
Genetski modificirani proizvodi na tržištu mogu biti soja i kukuruz
Genetski modificirani proizvodi na tržištu mogu biti suncokret i salata
Ekološki proizvodi sadrže manje herbicida
Za proizvodnju ekoloških usjeva potrebno je više umjetnog gnojiva
Ekološka proizvodnja zahtjeva više ljudskoga rada
Organska poljoprivreda isto je što i ekološka poljoprivreda
Proizvodi u trgovačkim centrima ne mogu biti ekološki
Za ekološke certifikate proizvoda u RH nadležno je Ministarstvo poljoprivrede
Zemlja s najviše GMO usjeva u Europskoj uniji je Španjolska
Zemlja s najviše GMO usjeva u Europskoj uniji je Italija
17. Odvajate li otpad? *
18. Ako je vaš odgovor na prethodno pitanje negativan, možete li pojasniti razloge zbog kojih ne odvajate otpad?
19. Za obavljanje svakodnevnih aktivnosti najčešće se koristite: *
20. Bacate li hranu? *
21. Smatrate li da možete pripravljati hranu tako da ne bacate ostatke hrane? *
22. Smatrate li da možete više štedjeti vodu? *
23. Ako je vaš odgovor na prethodno pitanje pozitivan, možete li pojasniti kako štedite vodu:
24. Smatrate li da možete više štedjeti energije za grijanje kućanstva? *
25. Smatrate li da možete izbjeći proizvode koji su napravljeni od plastike? *
26. Smatrate li da možete smanjiti potrošnju električne energije?
27. Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje pozitivan, možete li pojasniti kako štedite električnu energiju?
28. U kojoj ste mjeri spremni ili niste spremni mijenjati vlastite navike kojima možete doprinijeti očuvanju okoliša? *
29. U kojoj ste mjeri spremni ili niste spremni: *
U potpunosti sam spreman
Uglavnom sam spreman
Uglavnom nisam spreman
Uopće nisam spreman
Smanjiti uporabu osobnih vozila
Jednostavnim mjerama štedjeti vodu u svojem domaćinstvu
Smanjiti bacanje hrane u svojem domaćinstvu
Smanjiti uporabu plastike u svojem domaćinstvu
Jednostavnim mjerama štedjeti potrošnju električne energije
Štedjeti potrošnju energije za grijanje kućanstava u svojem domaćinstvu
U svojoj obitelji i okolini više razgovarati o ekološkim problemima i važnosti promjena navika kojima se može utjecati na smanjenje istih
Prestati kupovati nedjeljom u trgovinama i trgovačkim centrima
Pomagati osobama u potrebi ili volontirati za osobe u potrebi
Sudjelovati u akcijama prikupljanja sredstava za pomoć osobama u potrebi
30. Mislite li da trgovine i trgovački centri u Hrvatskoj trebaju ili ne trebaju raditi nedjeljom ili o tome nemate određenog mišljenja? *
31. Kupujete li nedjeljom u trgovinama i trgovačkim centrima? *
32. Ukoliko ste unutar godine dana barem jednom kupovali nedjeljom, označite jedan (1) glavni razlog tome: *
33. Koji je, po vašem mišljenju, glavni razlog za radnu nedjelju u trgovačkom sektoru u Hrvatskoj? Označite jedan (1) glavni razlog tome: *
34. Koji je, po vašem mišljenju, glavni razlog za slobodnu nedjelju u trgovačkom sektoru u Hrvatskoj? Označite jedan (1) glavni razlog tome. *
35. Koji model smatrate najprimjerenijim za trgovački sektor u Hrvatskoj? *
36. Što mislite o tome da vaši bližnji (djeca, roditelji, braća/sestre) rade nedjeljom? *
37. Smatrate li da je zalaganje za slobodnu nedjelju iskaz brige za opće dobro u hrvatskom društvu? *
38. Označite jedan (1) odgovor koji po vama najbolje opisuje zalaganje za slobodnu nedjelju: *
39. Pomažete li osobama u potrebi ili volontirate za osobe u potrebi? *
40. Sudjelujete li u akcijama prikupljanja sredstava za pomoć osobama u potrebi? *
41. Spol: *
42. Dob: *
43. Bračni status: *
44. Imate li dijete/djecu? *
45. Tko, osim vas, živi u vašem kućanstvu: *
Da
Ne
Suprug ili supruga / partner ili partnerica
Dijete/djeca
Roditelji
Djedovi i bake
Ostala rodbina (braća, sestre...)
Ostale osobe koje nisu rodibina
46. Koji ste najviši stupanj obrazovanja postigli: *
47. Vaš radni status: *
48. Mjesto stanovanja: *
49. Jeste li vjernik/ica? *
Zadnja četiri pitanja odnose se na ispitanike koji su se izjasnili kao vjernici.
50. Koje ste vjeroispovijesti?
51. Jeste član/ica Franjevačkog svjetovnog reda ili Franjevačke mladeži?
52. Jeste li član/ica nekog redovničkog staleža ili ste zaređena osoba u Katoličkoj Crkvi?
53. Pohađate li vjerske obrede?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy