ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

"Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Δημόσια Πολιτική στην Ευρώπη και την Ελλάδα – Τάσεις, Πρακτικές, Προοπτικές"

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014, 09:00 – 14:30
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα


Οι συμμετοχές έχουν κλείσει. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!