කොමිෂමට කියන්න
Sign in to Google to save your progress. Learn more
පැමිණිල්ල / ගැටළුව  ඉදිරිපත් කළ දිනය *
MM
/
DD
/
YYYY
පැමිණිල්ල / ගැටළුව ඉදිරිපත් කරන්නාගේ නම *
පැමිණිල්ල / ගැටළුව *
පණිවුඩය සිංහල යුනිකෝඩ් භාවිතයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න.
සමුපකාර සමිතියේ නම
සමුපකාර සමිතිය අයත් දිස්ත්‍රික්කය *
Email *
ජංගම දුරකථන අංකය *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy