LEOPARDI NA ŠÁFRÁNKU 2019
Hlavní náplní tohoto setkání CC EU bude KLUBOVÝ COURSINGOVÝ ZÁVOD LOUISIANSKÝCH LEOPARDÍCH PSŮ MISTROVSTVÍ ČR pod vedením MORAVSKÉHO COURSINGU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVA CC EU a dále výcvik poslušnosti s Lenkou Navrátilovou a soutěž PÁN A PES
Datum a místo konání
7. 6. - 9.6.2019

Šafránkův mlýn, Drahonín

Uzávěrka přihlášek
20. 5. 2019
Pořadatelé
Petra Sádecká, Sabina Hošková a Lenka Navrátilová
Účastnický poplatek
POZOR! PRO ÚČASTNÍKY SETKÁNÍ JE ZVÝHODNĚN POPLATEK ZA VÝSTAVU VČETNĚ POPLATKU ZA SETKÁNÍ! VIZ INFO NÍŽE.

pro členy pro nečleny
účast na setkání + výstava
za prvního psa 800 Kč / 32 € 1000 Kč / 40 €
za dalšího psa 600 Kč / 24 € 800 Kč / 32 €

účast pouze na setkání, bez výstavy

za prvního psa 500 Kč / 20 € 700 Kč / 28 €
za dalšího psa 350 Kč / 14 € 550 Kč/ 22 €

účast pouze na coursingovém závodu
za jednoho psa 300 Kč / 12 € 400 Kč/ 16€

Zvýhodněný poplatek pro členy CCEU 800 Kč / pro nečleny 1000 Kč za celé setkání + výstavu je možné využít do I. uzávěrky výstavy ( 1.5.2019). Po I. uzávěrce je již účtován poplatek jednotlivě za účast na setkání (viz v ceníku: účast pouze na setkání, bez výstavy) a zvlášť výstavu (viz přihláška na klubovou výstavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejhCcvMXDgWJ0hkEGQqAlyRpkedmIFAOgK59lDwbEnIj9AsQ/viewform?usp=sf_link ).

ÚČASTNICKÝ POPLATEK JE NUTNO ZAPLATIT DO 3 DNŮ OD ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY, NEJPOZDĚJI DO 20.5.2019. PŘIHLÁŠKA JE PŘIJATA POUZE PO UHRAZENÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU. V PŘÍPADĚ, ŽE ÚČASTNICKÝ POPLATEK NEBUDE UHRAZEN DO KONCE UZÁVĚRKY, PŘIHLÁŠKA JE STORNOVÁNA.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK JE NUTNO ZAPLATIT DO 3 DNŮ OD ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEBO NEJPOZDĚJI DO 20.5.2019 na účet CC EU nebo přímo pokladníkovi – Bc. Haně Pospíšilové. Do poznámky uveďte „ŠAFRÁNKŮV MLÝN 2019“ a své příjmení. Platba je nevratná!
Program
PÁTEK
od 17:00 hod. příjezd a společná socializační vycházka

SOBOTA
od 9:30 hod. výcvik s Lenkou Navrátilovou
14:00 hod KLUBOVÝ COURSINGOVÝ ZÁVOD MISTROVSTVÍ ČR, tréningové a licenční běhy
V průběhu dne proběhne soutěž PÁN a PES
Večer – společná grilovačka; kdo si co přinese, to si sní :)

NEDĚLE
Klubová výstava
09:00–10:00 HOD. - PŘEJÍMKA PSŮ NA VÝSTAVU
10:00 HOD. - ZAHÁJENÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY CC EU KLUBU
10:00–13:00 HOD. - POSUZOVÁNÍ PSŮ

Změna programu vyhrazena.

Ubytování
v chatkách na ŠAFRÁNKOVĚ MLÝNĚ, Drahonín

http://www.safrankuvmlyn.cz/?p=chaty&a=cenik

DO UZÁVĚRKY 20.5. 2019 JE NUTNÉ ZAPLATIT REZERVAČNÍ POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ VE VÝŠI 200 KČ ZA OSOBU (ZA DĚTI SE PLATIT NEMUSÍ).
Rezervační poplatek lze poslat složenkou typu C na adresu: Bc. Hana Pospíšilová, Spolupráce 1232/6, 140 00 Praha, nebo bankovním převodem na konto CC EU, číslo: CZK v ČR: 2900483545/2010 a platbu v EUR ze SR: 2800483548/8330, jiné měny a mezinárodní platby: IBAN: CZ6220100000002800483548, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX. Do poznámky uveďte „ubytování ŠAFRÁNKŮV MLÝN 2018“ a své příjmení. Platba je nevratná!

Po celou dobu pobytu je zakázáno volné pobíhání psů. Každý majitel psa je zodpovědný za škody, které způsobí.
Při přejímce psů budou kontrolovány očkovací průkazy.
Hárající feny nejsou vítány, ale po dohodě se mohou zúčastnit a budou pracovat jako poslední.

Účastník uděluje pořadateli a realizátorovi, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci této akce, na webových stránkách a ve sdělovacích prostředcích v rámci této akce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Vystavovatel má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese pořadatele. Účastník uděluje pořadateli a realizátorovi souhlas s použitím své fotografie, obrazových snímků a video záznamů, týkajících se jeho osoby a jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem nebo realizátorem výstavy v souvislosti s konáním výstavy, na webových stránkách nebo ve sdělovacích prostředcích v rámci propagace. Účastník uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového a územního omezení.

PROPOZICE KLUBOVÉHO COURSINGOVÉHO ZÁVODU CC EU
Datum konání: 8. 6. 2019

Technické zajištění: MORAVSKÝ COURSING

Rozhodčí: Milan Oliva, Adéla Benedeková

Přejímka psů: Petra Sádecká 14:00 - 14:15
Začátek závodu: 14:30

KATEGORIE TRATÍ:
Závod MISTROVSTVÍ ČR LLP se běží pouze na trati OPEN a mohou se ho zúčastni pouze psi s licencí.
OPEN - běží se na trati o délce do 700m a mohou se ho zúčastnit psi od 15 měsíců do 8 let bez licence i s licencí
JUNIOR– běží se na trati do 500m a mohou se ho zúčastni psi ve věku 12 - 18 měsíců
VETERÁNI - běží se na trati do 500m a mohou se ho zúčastni psi ve věku nad 8 let
Vyhlášená bude pouze kategorie od 4 a více účastníků.

Na této trati pro kategorii OPEN je možno si zaběhnout tréninkový běh pro plnění licence a nebo licenční běh. Při licenčním běhu a nebo tréninkové běhu pro plnění licencí musí mít pes coursingovou dečku.
Párové běhy jsou možné pouze v náhubku.
Štěňata do 12 měsíců – seznámení s coursingem
Běhání na konečném navijáku, trať natahujeme na čtyřkolce.
Každá kategorie běží dvě kola.
Háravé feny se můžou zúčastnit závodu pouze po domluvě s pořadatelem.
Organizátor má výhradní právo v propozicích upravovat, přesouvat nebo rušit dle dané situace.
Přihlášením na akci potvrzujete, že souhlasíte s propozicemi.

Podmínky pro všechny účastníky:
Při běhu jsou zakázány: postroje, obojky. Psovod, který tyto podmínky nebude respektovat, nebude k běhu připuštěn!
Psi jsou pod dozorem majitelů, vběhnutí na trať je pokutováno částkou 500 Kč.
Psi běhají s náhubky, které jim nepůsobí bolest, umožňují volně dýchat a zabraňují zranění psa o kladku či ublížení druhému psu.
Na přejímce předložte platný očkovací průkaz s aktuálním jménem majitele
Bezpečnostní opatření:
- Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě s pořadatelem).
- Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
- Za psy ručí jejich majitelé.
- Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
- Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Veterinární předpisy:

Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb.zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Vyloučení odpovědnosti:
Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.

NA VŠECHNY SE MOC TĚŠÍME!


Pozn. Nevhodné ve formuláři škrtněte. Vyplňte pokud možno vše, co víte jistě. Pomůže nám to připravit program optimálně pro většinu účastníků. Případné změny jsou možné. Předem děkujeme.

Please, fill the application form for the event below. It help us to prepare the optimal program for all participants. We reserve the right for the change of the programe. Thank you in advance for understanding and cooperation.

Štěňátka či veteráni si mohou zaběhnout zkrácený tréningový běh o délce 500 m, bližší informace viz kategorie tratí.
PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení majitele/Name and surname:
Your answer
Člen CC EU klubu?/Are you a member of the CC EU club?:
Email:
Your answer
Telefonní kontakt/Phone Nr.:
Your answer
Adresa/Address:
Your answer
Počet psů/Number of dogs:
Your answer
Ubytování/počet dospělých osob/Accommodation - number of adults:
Your answer
Z toho dětí/Accommodation - number of children:
Your answer
Ubytování v pátek/ Accommodation on Friday:
Ubytování v sobotu/Accommodation on Saturday:
Zúčastním se coursingového závodu Mistrovství ČR
Kolik psů se zúčastní coursingového závodu Mistrovství ČR?
Your answer
Dále mám zájem o:
Kolik psů se zúčastní coursingu?
Your answer
Chcete v pátek zajistit večeři? I wanto to arrange a dinner on Friday
Chcete v sobotu zajistit:/I want to arrange on Saturday:
Chcete v neděli zajistit:/I want to arrange on Sunday:
Jste vegetarián nebo máte dietu?/Are you a vegetarian or do you have any diet?
Prosím upřesněte./Please specify.
Poznámka/Note (You can write short message for us below):
Přihlášku potvrďte kliknutím na tlačítko "Odeslat"/Please, confirm the application and click on the button "Odeslat" below.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service