ยืนยันการสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2563
1.ข้อมูลนักเรียน
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
น้ำหนัก(กิโลกรัม) *
Your answer
ส่วนสูง(เซนติเมตร) *
Your answer
จำนวนพี่สาว(คน)
Your answer
จำนวนพี่ชาย(คน)
Your answer
จำนวนน้องชาย(คน)
Your answer
จำนวนน้องสาว(คน)
Your answer
นักเรียนอาศัยอยู่กับ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน *
โรงเรียนอื่นๆ(ที่ไม่ได้ระบุในรายการ)โปรดระบุตำบล อำเภอ จังหวัด ของโรงเรียน
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (ระบุชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ซอย. ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณี ) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
2. ข้อมูลบิดา มารดา
ชื่อ และนามสกุล บิดา *
Your answer
สถานะบิดา
อาชีพบิดา *
Your answer
สถานที่ทำงานบิดา (อำเภอ จังหวัด)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ บิดา
Your answer
ชื่อ และนามสกุล มารดา *
Your answer
สถานะมารดา *
อาชีพมารดา *
Your answer
สถานที่ทำงาน มารดา (อำเภอ จังหวัด) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มารดา
Your answer
3.ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง(พ่อ แม่ หรือญาติ) *
Your answer
มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน *
อาชีพผู้ปกครอง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง
Your answer
เอกสารต่าง สำเนาใบเกิด สำเนาปพ.1 สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบุตรของนักเรียน ผู้ปกครอง พ่อ แม่ ให้รวบรวมส่งในวันเปิดเรียนหรือวันที่ สพฐ แจ้งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy