NPTT
Vážení návštevníci portálu NPTT,

v záujme vytvorenia čo najefektívnejšej spätnej väzby už v úvodnej fáze jeho prevádzky privítame každú podnetnú myšlienku, ktorá zlepší kvalitu nami ponúkaných informácií a služieb.

V tejto súvislosti oceníme vyjadrenie Vášho názoru v nasledujúcej ankete.
Váš názor bude v tomto prípade pre nás dôležitý pri určovaní spokojnosti s obsahom jednotlivých častí a celkovej úrovne portálu NPTT, ktorý je budovaný v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK, a ktorý je zároveň súčasťou Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT)
Náš portál ste navštívili ako zástupca: *
Ako hodnotíte úroveň a kvalitu obsahu jednotlivých častí portálu? *
(hodnotenie: 1 – veľmi dobrá, 2 – dobrá, 3 – priemerná, 4 – vyhovujúca, 5 – nevyhovujúca)
1
2
3
4
5
Transfer technológií
Poskytované služby v procese transferu technológií
Poskytované vzorové materiály
Informačné zdroje
Podujatia
Profily vedecko – výskumných inštitúcií v SR
Ako hodnotíte dôležitosť jednotlivých častí portálu z Vášho osobného pohľadu? *
(hodnotenie: 1 – najdôležitejšia, 2 – dôležitá, 3 – menej dôležitá, 4 – najmenej dôležitá)
1
2
3
4
Transfer technológií
Poskytované služby v procese transferu technológií
Poskytované vzorové materiály
Informačné zdroje
Podujatia
Komunikačné centrum
Profily vedecko – výskumných inštitúcií v SR
Portál NPTT ponúka priestor pre "informačný" transfer v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií (tzn. chce poskytovať informácie o aktuálnom dianí, prístup k informačným zdrojom, podporu v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií...a pod.) Do akej miery podľa Vás napĺňa tento svoj cieľ? *
Podľa Vás je portál NPTT v procese transferu technológií skôr: *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.