Tilbakemeldinger til nivå A-kurs

    Vær ærlig - konstruktiv kritikk

    For å kunne forbedre kursene våre er vi avhengig av gode tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk fra deltakere og foredragsholdere.

    Les overskriftene - rekkefølgen er tilfeldig!

    Les nøye gjennom eventuelle henvisninger på hver leksjon FØR du besvarer. Leksjonene kommer IKKE nødvendigvis i samme rekkefølge som de ble avholdt!