טופס בקשה למלגת לימודים
עמותת חיל הים מודה לך על השירות בזרוע הים ומאחלת לך הצלחה בהמשך הדרך.

ועדת המלגות הנה הגוף המאשר את הענקת המלגה והחלטתה מתבססת על פרמטרים מספריים קבועים מראש הנקבעים על בסיס המידע המועבר על ידך בטופס זה.

מומלץ לוודא לפני משלח הטופס :

1. שהנך עומד/ת בתנאי היסוד לקבלת מלגה.

2. שכל סעיפי הטופס הבקשה  מלאים ומדויקים.

3. שהמסמכים הנלווים הנדרשים בנוסף לטופס הבקשה נמצאים בידך ומוכנים לשליחה.

את המסמכים הנלווים יש לשלח בפורמט PDF בלבד !! עד 3 ימי עבודה ממועד שיגור טופס הבקשה הדיגיטלי לכתובת אימייל amutayam@amutayam.org.il 

בקשה שתוגש ללא מסמכים נלווים  בפרק הזמן שנקבע, תיפסל ולא תידון על ידי ועדת המלגות - לא ניתן לערער על החלטה זו

יש לצרף לבקשה:  

1.  צילום תעודת זהות - *חובה

2. צילום תעודת הצטיינות מן השירות ( במידה וציינת שישנה תעודה ברשותך)

3. צילום תעודת שחרור * חובה

4. טופס הרשמה ותשלום מקדמה ו/או שכ"ל ששולם למוסד הלימודים הנבחר (לוודא שרשומת שנת לימודים) - *חובה

5. אם הנך עובד/ת -  יש לצרף 2 תלושי משכורת אחרונים
 
6. אם הנך עצמאי/ת – יש להמציא שומה האחרונה

7.  שלושה תלושי שכר אחרונים של האב ו/או האם ו/או בן/בת זוג - *חובה

8. טופס 106 מהשנה שקדמה לבקשה של  האב ו/או האם ו/או בן/בת זוג ו/או של מבקש המלגה - *חובה


Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. פרטים אישיים
שם משפחה *
שם פרטי   *
מס' ת.ז. *
תאריך לידה *
MM
/
DD
/
YYYY
כתובת דואר אלקטרוני *
טלפון נייד *
מצב משפחתי *
Required
מין *
Required
כתובת מגורים קבועה  (רחוב, מס' הבית, עיר, מיקוד בעל 7 ספרות) *
כתובת מלאה למשלוח מכתבים (במידה והכתובת זהה לכתובת הקבועה, אין צורך ברישום חוזר).
2.  שירות צבאי
מספר אישי *
שרות חובה - תאריך גיוס *
MM
/
DD
/
YYYY
שרות חובה - תאריך שחרור *
MM
/
DD
/
YYYY
דרגה בשחרור *
תפקיד בו מלאת בשירות הצבאי החובה *
יחידה בה שירתת ( יש לפרט יחדיה/ פלגה/ מחלקה ) *
מחזיק/ה בתעודת הצטיינות על שירותי *
שרות  קבע *
Required
מס' שנות שירות קבע (במידה וענית "כן" על השאלה הקודמת)
ברשותי תעודת לוחמ/ת *
Required
3. פרטים בנושאים הקשורים ללימודים
שם האוניברסיטה  / מכללה *
תחום הלימודים *
שנות הלימוד הנדרשים לתואר *
Required
עבור איזה שנת לימודים מוגשת הבקשה למלגה   *
Required
שכר לימוד שנתי בש"ח *
4. פרטים פיננסים ומצב כלכלי
האם בבעלותך רכב? *
סוג הרכב ושנת יצור - אם סומן לא בשאלה הקודמת נא לרשום לא רלוונטי *
האם בבעלותך דירה *
מס' חדרים, כתובת ועיר - אם ענית לא לשאלה הקודמת נא לרשום לא רלוונטי *
מתגורר בבית שכור *
גובה שכר הדירה  (במידה וענית כן לשאלה הקודמת)
סטודנטים זכאים לקבל הלוואה  למימון שכ"ל. האם הגשת בקשה לקבלת הלוואה? *
האם קבלת מלגה במסגרת פרויקט "ממדים ללימודים" *
סיבות מיוחדות של מבקש/ת המלגה המשפיעות על המצב הכלכלי *
Required
בעיות כלכליות מיוחדות של המשפחה *
Required
בעיות מיוחדות של המשפחה *
Required
במידה ובשאלה קודמת סימנת נכות של ההורים / בן/ת זוג, נא רשום את אחוזי הנכות
5. מקורות הכנסה
סטודנט/ית נשוי/אה  - אין לציין את הכנסות ההורים אלא רק הכנסות עצמאיות ושל בן /בת הזוג
נא ציין אם הנך עובד   *
במידה וציינת "לא עובד" נא פרט מקומות המחייה
שם האב
הכנסת האב:
הכנסה ברוטו של האב  -  אם לא רלוונטי נא לפרט את הסיבה *
שם האם
הכנסת האם :
הכנסה ברוטו של האם -  אם לא רלוונטי נא לפרט את הסיבה *
שם בן/בת הזוג
הכנסת בן / בת הזוג:
הכנסה ברוטו  של בן/בת זוג -  אם לא רלוונטי נא לפרט את הסיבה *
הצהרה: אני מצהיר/ה בזאת , כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה מלאים, נכונים ומדויקים. ידוע לי כי עמותת חיל הים רשאית לבדוק ולאמת את הצהרותיי ואישורי ההכנסות שמסרתי. אני מתחייב /ת  להודיע על כל שינוי שיחול בפרטים שנמסרו בטופס. *
MM
/
DD
/
YYYY
שם ושם משפחה של חותם ההצהרה *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy