การกำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระยะที่ 2 (19-22 พฤษภาคม 2563)                                            
สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง  ให้ท่านรายงานผลการดำเนินงานฯ ระยะที่ 2 (19 - 22 พฤษภาคม 2563)    
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
1. โรงเรียน (ไม่ต้องระบุคำว่าโรงเรียน) *
2. อำเภอ *
3. เครือข่าย *
4. ระดับชั้นที่เปิดทำการเรียนการสอน *
Required
4. ประเภทโรงเรียน *
Required
ส่วนที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
การดำเนินการของโรงเรียน (18-29พ.ค.63)
Clear selection
1. ระดับชั้นที่ดำเนินการ
ทุกชั้น (อ.1 - อ.3)
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ทุกชั้น (ป.1 - ป.6)
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ประถมศึกษา
ทุกชั้น (ม.1 -ม.6)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
มัธยมศึกษา
2. รูปแบบการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล *
Required
กรณี ON-LINE เรียนที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น...โปรดระบุรูปแบบ...
3. วันที่เปิดทำการเรียนการสอน *
MM
/
DD
/
YYYY
4. จำนวนนักเรียน
4.1  นักเรียนทั้งหมด (ทั้งโรงเรียน) ระบุเฉพาะตัวเลข *
4.2  เฉลี่ยจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน (ระดับปฐมวัย) ระบุเฉพาะตัวเลข *
4.2  เฉลี่ยจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน (ระดับประถมศึกษา) ระบุเฉพาะตัวเลข *
4.2  เฉลี่ยจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) ระบุเฉพาะตัวเลข *
5. ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อย่างไรบ้าง *
6. ครูมีการกำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อย่างไรบ้าง *
7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ *
ลงชื่อผู้รายงานข้อมูล *
ตำแหน่ง *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy