Plan Mobilności Gminy Sułoszowa
Szanowni Państwo!

Gmina Sułoszowa przeprowadza obecnie badanie mobilności mieszkańców. Realizowane jest ono za pomocą niniejszej ankiety, do wypełnienia której zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania z poniższej ankiety. Jest ona całkowicie anonimowa. Wyniki ankiety będą gromadzone i wykorzystywane przez firmę EKO - GEO GLOB w celu opracowywania Planu mobilności Gminy Sułoszowa.


Co to jest Plan Mobilności?

Plan Mobilności (PM) jest dokumentem, który określa zakres działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodem i wybór transportu publicznego jako głównego środka transportu w codziennych podróżach. Plany mobilności ustalają długoterminową strategię zarządzania oraz promowania zrównoważonego transportu poprzez konkretne, pozytywne działania. Realizacja założeń „Planu Mobilności dla gminy Sułoszowa” pozwoli na zmniejszenie liczby podróży wykonywanych samochodem na rzecz przemieszczania się komunikacją zbiorową lub pojazdami przyjaznymi środowisku.

Co to jest Parking Parkuj i Jedź?

Jest to parking dla samochodów osobowych przy przystankach, stacjach i węzłach przesiadkowych w celu pozostawienia pojazdu i kontynuacji jazdy transportem zbiorowym.

Płeć
Required
Grupa zawodowa
Jak podróżuje Pani/Pan po gminie ?
Required
Jaki jest główny cel Pani/Pana podróży?
Required
Jak często korzysta Pani/Pan z usług przewoźników prywatnych, minibusów w podróżach ?
Required
Jakie są przyczyny wyboru przez Panią/Pana przewoźników prywatnych, minibusów w podróżach ?
Required
Jak ocenia Pani/Pan dostępność miejsc parkingowych w Gminie ?
Required
Jak często korzysta Pani/Pan z roweru?
Required
Jak ocenia Pani/Pan dostępność ścieżek rowerowych?
Required
Czy według Pani/Pana istnieje konieczność tworzenia nowych ścieżek rowerowych?
Required
Czy jeśli stacje rowerowe/"parkingi" dla rowerów znajdowałyby się w pobliżu twojego miejsca pracy/nauki częściej korzystałaby/korzystałby Pani/Pan z tego środka transportu?
Required
Jakie cechy komunikacji zbiorowej musiałby ulec poprawie, aby zdecydował/a się Pan/Pani na podróżowanie środkami komunikacji zbiorowej na terenie gminy (maksymalnie 3 odpowiedzi)
Required
Proszę podać powody podróżowania samochodem na terenie gminy (maksymalnie 3 odpowiedzi)
Required
Jak ocenia Pan/Pani plany utworzenia systemu parkingów Park&Ride, Bike&Ride w Gminie ?
Czy według Pana/Pani opinii utworzenie systemu parkingów Park&Ride, Bike&Ride przyczyni się do rozwoju transportu zbiorowego w Gminie Sułoszowa ?
Required
Proszę o wskazanie największych problemów związanych z transportem na terenie Gminy Sułoszowa
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms