แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ซ่อมแซมของใช้
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ-สกุล *
เลขที่ *
1. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการซ่อมแซมของใช้ ในบ้านได้ถูกต้องที่สุด *
1 point
2. สิ่งสำคัญที่สุดในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าคือ สิ่งใด *
1 point
3. การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน จะต้อง ปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก *
1 point
4. นภาศึกษาวิธีการซ่อมแซมเตารีด นภากำลัง ปฏิบัติงานตามขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน *
1 point
5. “นุชสังเกตเห็นด้ามเลื่อยและด้ามจับไม่แน่น ขณะจับยังขยับเคลื่อนที่ไปมา” นุชปฏิบัติขั้นตอนใด ของกระบวนการทำงาน *
1 point
6. ควรทำอย่างไรเมื่อวางแผนการทำงานเสร็จแล้ว *
1 point
7. “เพชรสังเกตเห็นว่าเตารีดที่ซ่อมแซมแล้วพบสิ่ง สกปรกติดอยู่ รีดผ้าแล้วเกิดสะดุด” เพชรปฏิบัติการซ่อมแซมอยู่ในขั้นตอนใด *
1 point
8. การลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนงาน สำเร็จ หมายถึงข้อใด *
1 point
9. ขั้นตอนใดเป็นการปฏิบัติงาน ในกระบวนการ ซ่อมแซม *
1 point
10. หลักการปฏิบัติในการซ่อมแซมของใช้ในข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy