แบบฝึกหัดระหว่างภาค
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดระหว่างภาค เพื่อทบทวนเนื้อหาได้นะคะ
ข้อใดที่เลือกใส่ในบล็อกหรือไซต์แล้ว สามารถกำหนดขนาดได้
สายนำสัญญาณชนิดใดใช้สัญญาณไฟฟ้าในการส่ง
การคัดกรองหน้าเว็บที่ต้องสงสัย คือ โปรแกรมใด
ใน Google Sites สามารถเลือกการสร้างเพจรูปแบบ “เว็บเพจ” ได้ในข้อใด
เครือข่ายที่ใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คือเครือข่ายใด
การใช้งานโปรแกรมข้อใด “ถูกต้องตามกฎหมาย”
หน่วยงานใดทำหน้าที่ควบคุมดูแล กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ให้อินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริการของ Google Site คือ ข้อใด
ใน Google Sites สามารถเลือกการสร้างเพจรูปแบบ “ตู้เก็บไฟล์เอกสาร เพื่อดาวน์โหลด” ได้ในข้อใด
แก้ไขหน้าเพจใน Google Sites ด้วยสัญลักษณ์ใด
ตัวดำเนินการใดใช้ค้นหาผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ
เครือข่ายรูปแบบใดที่มีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อสื่อสาร แม้ว่าจะมีเส้นทางการเชื่อมต่อคู่ใดคู่หนึ่งขาดจากกัน
มัลแวร์ใดติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และรายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ใคร คือ ผู้คิดค้นคำว่า Weblog ครั้งแรก
ระบบใดที่ตรวจสอบสภาพจราจรขณะเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ติดขัดได้ โดยใช้ผ่านเว็บบราวเซอร์
สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ทำสำเนา และเผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างถึงเจ้าของผลงานและถ้าแก้ไขต้นฉบับต้องอ้างอิงเดิม
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การใช้และเผยแพร่สื่อต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้การใช้สื่อมีอิสระโดยยังคงรักษาสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน บุคคลอื่นสามารถใช้และเผยแพร่สื่อได้ตามเงื่อนไขที่เจ้าของผลงานกำหนด คือ ข้อใด
การสื่อสารใด ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เมื่อสร้างบล็อกใหม่ ควรใส่อะไรในช่อง "ที่อยู่ (URL)"
ระบบการบันทึกข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวัน ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นได้ คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตในข้อใด
การกระทำใด “ไม่เป็น” การประมวลผลข้อมูลคะแนนสอบ
การกระทำใดป้องกันปัญหาที่จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
twitter เป็นตัวอย่างของบริการบนอินเทอร์เน็ตในข้อใด
นักเรียนสามารถสร้างบล็อกได้ที่เว็บใด
บริการบนอินเทอร์เน็ตใดให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูล เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันและผู้อื่นสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้
ปุ่มใดสามารถคลิกเพื่อดูบล็อกก่อนเผยแพร่ได้
ข้อใด คือ การให้บริการพื้นที่สำหรับสร้างเว็บไซต์
ความหมายของ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” คือ อะไร
สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ทำสำเนา และเผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างถึงเจ้าของผลงานและห้ามแก้ไขต้นฉบับ
สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ทำสำเนา และเผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างถึงเจ้าของผลงาน
รหัสใดแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งข้อมูลใหม่
ปุ่มใดที่ต้องกดเมื่อต้องการให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงบล็อกได้
การบอกความจุของหน่วยความจำจะใช้หน่วยใด
การใช้งานอินเทอร์เน็ตใดเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
ควรเก็บข้อมูล “ที่อยู่” ของนักเรียนในรูปแบบใด
ข้อมูลใดที่อาจเปิดเผยได้ โดยจะมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลน้อยที่สุด
ข้อมูลใดสามารถบอกความละเอียดหน้าจอได้
ใน Blog ถ้าต้องการสร้างโพสต์ใหม่ ต้องเลือกภาพในข้อใด
สิ่งใด “ไม่ใช่” องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสาร
“เปรียบการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเข้าด้วยกัน” เป็นที่มาของโพรโทคอลการสื่อสารแบบไร้สายในข้อใด
เลขที่
พิมพ์เฉพาะตัวเลขค่ะ
Your answer
อุปกรณ์การสื่อสารชนิดใดทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง
ลักษณะใด “ไม่ใช่” ลักษณะของข้อมูลที่ดี
แม่แบบ (Template) ของบล็อกมีความหมายตรงกับข้อใด
ใน Google Sites สามารถเลือกการสร้างเพจรูปแบบ “การประกาศ” ได้ในข้อใด
ข้อความใด “ไม่ถูกต้อง” เกี่ยวกับความรู้
เมื่อมีการแก้ไขบล็อก ต้องกดปุ่มใดเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
P2P Network มีลักษณะอย่างไร
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ชื่อโดเมนระดับบนสุดใด ที่ระบุว่าเป็นโดเมนในประเทศไทย
ชั้น
โดเมนเนมเว็บไซต์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม คือ ข้อใด
สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ทำสำเนา และเผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างถึงเจ้าของผลงานและห้ามใช้ทางการค้า
ลักษณะใด ไม่ใช่ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
ปุ่มใดใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่นำเสนอในบล็อก
ถ้าเครื่องอ่านเขียนแผ่นซีดี/ดีวีดีไม่ได้ ควรทำตามข้อใด
เพิ่มหน้าเพจใน Google Sites ด้วยสัญลักษณ์ใด
แผ่นดีวีดีฟอร์แมตใด มีความจุมากที่สุด
อุปกรณ์ใด ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลใน PC
ถ้านักเรียนต้องการบันทึกข้อมูลขนาด 10 GB จากที่บ้านเพื่อพกพาไปทำงานเพิ่มเติมที่โรงเรียน และนำไปปริ้นที่ร้านคอมพิวเตอร์ นักเรียนควรเลือกใช้หน่วยความจำสำรองใด
ข้อใด คือ เครือข่ายไร้สายที่โรงเรียนให้บริการนักเรียน
ชื่อ - สกุล
Your answer
ถ้าต้องการคลิกที่ตัวอักษรแล้วไปยังเพจอื่น ต้องเลือกที่การใช้งานใด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms