แบบฝึกหัดระหว่างภาค
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดระหว่างภาค เพื่อทบทวนเนื้อหาได้นะคะ
แผ่นดีวีดีฟอร์แมตใด มีความจุมากที่สุด
การกระทำใด “ไม่เป็น” การประมวลผลข้อมูลคะแนนสอบ
สิ่งใด “ไม่ใช่” องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสาร
ปุ่มใดใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่นำเสนอในบล็อก
หน่วยงานใดทำหน้าที่ควบคุมดูแล กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ให้อินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข้อความใด “ไม่ถูกต้อง” เกี่ยวกับความรู้
รหัสใดแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งข้อมูลใหม่
อุปกรณ์การสื่อสารชนิดใดทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง
ระบบใดที่ตรวจสอบสภาพจราจรขณะเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ติดขัดได้ โดยใช้ผ่านเว็บบราวเซอร์
การใช้งานอินเทอร์เน็ตใดเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
เมื่อสร้างบล็อกใหม่ ควรใส่อะไรในช่อง "ที่อยู่ (URL)"
ควรเก็บข้อมูล “ที่อยู่” ของนักเรียนในรูปแบบใด
สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ทำสำเนา และเผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างถึงเจ้าของผลงานและถ้าแก้ไขต้นฉบับต้องอ้างอิงเดิม
อุปกรณ์ใด ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลใน PC
ใคร คือ ผู้คิดค้นคำว่า Weblog ครั้งแรก
ใน Google Sites สามารถเลือกการสร้างเพจรูปแบบ “ตู้เก็บไฟล์เอกสาร เพื่อดาวน์โหลด” ได้ในข้อใด
ลักษณะใด ไม่ใช่ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
แม่แบบ (Template) ของบล็อกมีความหมายตรงกับข้อใด
ใน Blog ถ้าต้องการสร้างโพสต์ใหม่ ต้องเลือกภาพในข้อใด
การบอกความจุของหน่วยความจำจะใช้หน่วยใด
ตัวดำเนินการใดใช้ค้นหาผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ
บริการบนอินเทอร์เน็ตใดให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูล เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันและผู้อื่นสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้
ความหมายของ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” คือ อะไร
ข้อใด คือ เครือข่ายไร้สายที่โรงเรียนให้บริการนักเรียน
P2P Network มีลักษณะอย่างไร
ถ้านักเรียนต้องการบันทึกข้อมูลขนาด 10 GB จากที่บ้านเพื่อพกพาไปทำงานเพิ่มเติมที่โรงเรียน และนำไปปริ้นที่ร้านคอมพิวเตอร์ นักเรียนควรเลือกใช้หน่วยความจำสำรองใด
ข้อใดไม่ถูกต้อง
สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ทำสำเนา และเผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างถึงเจ้าของผลงานและห้ามแก้ไขต้นฉบับ
โดเมนเนมเว็บไซต์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม คือ ข้อใด
สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ทำสำเนา และเผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างถึงเจ้าของผลงาน
ชั้น
ข้อมูลใดสามารถบอกความละเอียดหน้าจอได้
แก้ไขหน้าเพจใน Google Sites ด้วยสัญลักษณ์ใด
สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ทำสำเนา และเผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างถึงเจ้าของผลงานและห้ามใช้ทางการค้า
การสื่อสารใด ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข้อใด คือ การให้บริการพื้นที่สำหรับสร้างเว็บไซต์
บริการของ Google Site คือ ข้อใด
เมื่อมีการแก้ไขบล็อก ต้องกดปุ่มใดเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ระบบการบันทึกข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวัน ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นได้ คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตในข้อใด
มัลแวร์ใดติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และรายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การกระทำใดป้องกันปัญหาที่จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
เครือข่ายที่ใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คือเครือข่ายใด
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การใช้และเผยแพร่สื่อต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้การใช้สื่อมีอิสระโดยยังคงรักษาสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน บุคคลอื่นสามารถใช้และเผยแพร่สื่อได้ตามเงื่อนไขที่เจ้าของผลงานกำหนด คือ ข้อใด
เครือข่ายรูปแบบใดที่มีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อสื่อสาร แม้ว่าจะมีเส้นทางการเชื่อมต่อคู่ใดคู่หนึ่งขาดจากกัน
ชื่อโดเมนระดับบนสุดใด ที่ระบุว่าเป็นโดเมนในประเทศไทย
สายนำสัญญาณชนิดใดใช้สัญญาณไฟฟ้าในการส่ง
ปุ่มใดที่ต้องกดเมื่อต้องการให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงบล็อกได้
เพิ่มหน้าเพจใน Google Sites ด้วยสัญลักษณ์ใด
twitter เป็นตัวอย่างของบริการบนอินเทอร์เน็ตในข้อใด
ข้อมูลใดที่อาจเปิดเผยได้ โดยจะมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลน้อยที่สุด
การใช้งานโปรแกรมข้อใด “ถูกต้องตามกฎหมาย”
ปุ่มใดสามารถคลิกเพื่อดูบล็อกก่อนเผยแพร่ได้
ลักษณะใด “ไม่ใช่” ลักษณะของข้อมูลที่ดี
ใน Google Sites สามารถเลือกการสร้างเพจรูปแบบ “เว็บเพจ” ได้ในข้อใด
“เปรียบการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเข้าด้วยกัน” เป็นที่มาของโพรโทคอลการสื่อสารแบบไร้สายในข้อใด
นักเรียนสามารถสร้างบล็อกได้ที่เว็บใด
การคัดกรองหน้าเว็บที่ต้องสงสัย คือ โปรแกรมใด
เลขที่
พิมพ์เฉพาะตัวเลขค่ะ
Your answer
ถ้าต้องการคลิกที่ตัวอักษรแล้วไปยังเพจอื่น ต้องเลือกที่การใช้งานใด
ถ้าเครื่องอ่านเขียนแผ่นซีดี/ดีวีดีไม่ได้ ควรทำตามข้อใด
ใน Google Sites สามารถเลือกการสร้างเพจรูปแบบ “การประกาศ” ได้ในข้อใด
ชื่อ - สกุล
Your answer
ข้อใดที่เลือกใส่ในบล็อกหรือไซต์แล้ว สามารถกำหนดขนาดได้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms