Alina-salin 1. varsinainen varauskierros || Alinasalens första bokningsrunda || First booking round for the Alina Hall

The form "Alina-salin 1. varsinainen varauskierros" is not accepting responses.

The first booking round has ended.

Lisätietoja/Mera information/More info:
Jane Kärnä, jane.karna@helsinki.fi, 0405896369 or jarjestovaliokunta@helsinki.fi