แบบสอบถามระบบสวัสดิการสังคมกับสถานการณ์โควิด-19
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการจัดระบบสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและความซับซ้อนสูง เช่น สถานการณ์โควิด-19

แบบสอบถามนี้จัดทำโดย โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนเพื่อผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงระบบรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ (Welfare Watch Network) เป็นผู้จัดทำและดำเนินการสำรวจ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy