แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์
แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ใหม่ (Home Page) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (www.trat-pao.go.th)
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ใหม่ (Home Page) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
คำชี้แจง
1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้
5 ตรงกับ ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด
4 ตรงกับ ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก
3 ตรงกับ ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยปานกลาง
2 ตรงกับ ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อย
1 ตรงกับ ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด/ควรปรับปรุง (พร้อมระบุเหตุผลหรือข้อปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
สถานภาพ *
การเข้าใช้งานบริการเว็บไซต์ www.trat-pao.go.th *
วัตถุประสงค์ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการใช้บริการเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
*
5
4
3
2
1
มีความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ (Home Page)
มีการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ใช้สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวม *
5
4
3
2
1
ความคิดเห็นโดยภาพรวมหน้าเว็บไซต์ (Home Page)
ท่านต้องการรับรู้ในเรื่องใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ท่านมีข้อข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy