Självutvärdering av Sinfras uppförandekod för ramavtalsleverantörer
Sinfra vill att man vid användande av Sinfra-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter och tjänster miljömässigt, etiskt och socialt, hela vägen från framställande till slutanvändning. I enlighet med detta har vi tagit fram konceptet Hållbar Upphandling. I detta koncept ingår att under avtalstiden följa upp leverantörerna både genom besök och via denna enkät för självutvärdering. Resultatet av självutvärderingen kommer användas för Sinfras interna hållbarhetsarbete genom att ligga till grund för målsättning och prioritering av aktionsområden. Syftet med självutvärderingen är att skapa en dialog mellan Sinfra, medlemsföretagen och leverantörerna för att gemensamt hitta en väg mot ett mer hållbart samhälle.

För att besvara enkäten krävs att ni loggar in med ett Google-konto. Detta för att kunna svara på delar av enkäten vid olika tillfällen. När ni lämnat era svar kan ingen annan än Sinfras personal läsa dem och informationen lämnas heller inte ut till tredje part. Endast de hos Sinfra som är involverade i leverantörsuppföljningen har tillgång till era svar. För att spara era svar, klicka fram till sista sidan och klicka på ”Skicka”. Ni har möjlighet att med samma Google-konto logga in och redigera de lämnade svaren. När svar inkommit från samtliga leverantörer kommer resultatet sammanställas i en rapport där det kan komma att framgå vilken leverantör som har svarat vad. Har du frågor, vänligen kontakta maria.wadsborn@sinfra.se.

Frågorna i detta formulär avser förhållandena vid tillverkningen av de varor alternativt utförande av de tjänster som levereras i enlighet med ramavtal mellan Sinfra och er, nedan kallat "avtalet" oavsett om varorna/tjänsterna tillverkas/utförs av er eller en underleverantör.

Vid besvarandet av formuläret är det viktigt att ni lämnar så utförliga svar som möjligt och utnyttjar möjligheten till kommentarer. Det ger Sinfra en bättre möjlighet att få en rättvis bild av ert hållbarhetsarbete. Uteblivna svar bedöms med den lägsta nivån.


Sista svarsdag 22:a maj

Företag
Adress
Kontaktperson, förnamn
Kontaktperson, efternamn
Titel
Ditt telefonummer
Din e-postadress
Antal anställda i Sverige
Antal anställda totalt
Produkter/tjänster som avtalet omfattar
Omfattar avtalet enbart tjänster?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service