Декларация
за използване на стена за катерене на КССК „Варнаклайминг“  в зала “Владислав” (Стената)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Аз, долуподписаният/ата:* *
(име и фамилия)
ЕГН *
Лично / като законен представител на:
(попълва се за лица под 18 години)

декларирам, следното:

 1. Преди посещението си на стената за катерене в зала “Владислав” (Стената) съм се запознал/-а и съм съгласен/-а с Правилата за безопасност и правилата за използване на съоръженията, които правила съм разяснил/а и на детето ми по подходящ и разбираем за него начин и ще спазвам докато се намирам в залата за катерене, като ще съблюдавам за спазването на същите и от детето ми. 

 2. При използване на съоръженията за катерене ще се съобразявам с уменията и физическите си способности, която преценка ще правя и с оглед на детето ми. 

 3. Осъзнавам, че ползването на стената за катерене от моя страна (и от страна на детето ми) е свързано с определени рискове от настъпване на сериозни наранявания (вкл. костни фрактури и счупвания, натъртвания, ожулвания и пр.) или фатални последици като инвалидност или смърт, причинени от (но не само): падане от високо, контакт със съоръжението, екипировка или друг посетител на стената, използването на неподходяща екипировка и или неправилната ѝ употреба. 

Посочените рискове зависят от множество фактори, вкл. възрастта, физическите ми способности и координацията, опита и подготовката ми (и на детето ми), както и на останалите участници в дейностите свързани с катеренето, вида и качеството на използваната екипировка, времето за реакция от страна на лекарите от системата на спешната помощ, спазването на правилата за безопасност и използване на съоръженията и инструкциите на инструкторите и останалите членове на  КССК „Варнаклайминг“, отговорни за съоръженията за катерене, разположени в зала “Владислав”. 

 4. Пристъпвайки към използване на съоръженията за катерене от мен и от детето, самостоятелно (без инструктор по катерене) или под ръководството на външен инструктор, който не е сред инструкторите на КССК „Варнаклайминг“, декларирам, че съм преминал обучителен курс, осигурен от квалифициран инструктор по катерене, и освобождавам КССК „Варнаклайминг“, включително неговте инструктори и членове, от отговорност за настъпване на описаните в т. 3 рискове, свързани с мен или детето ми, когато същите настъпват в следствие неправилни решения от моя страна във връзка използване на съоръженията, оборудването или неправилна преценка на физическите възможности - моите или на детето ми. 

 5. Информиран съм, че ако инструкторите на КССК „Варнаклайминг“ преценят, че демонстрираните от мен или детето ми умения за безопасно катерене не са на необходимото ниво, те са в правото си да ми откажат ползване на съоръжението за катерене на долна осигуровка (водене) преди да премина курс за начално обучение по катерене воден от квалифицирани инструктори на КССК „Варнаклайминг“. 

 6. Информиран съм, че при използването на стената за катерене от мен или детето ми без инструктор или под ръководството на инструктор по катерене, предоставящ външни за КССК „Варнаклайминг“ услуги, инструкторите и останалите членове на КССК „Варнаклайминг“, не осъществяват наблюдение и не поемат отговорност за действията ми. На база на това декларирам, че единствено аз нося отговорност за действията си и тези на детето ми и последствията от тях. 

 7. На база на посоченото в т.6 и поемайки изцяло отговорност за действията си и тези на детето ми и последствията от тях, декларирам, че няма да извършвам фактически и правни действия, с които да претендирам да ми бъдат изплащани обезщетения от КССК „Варнаклайминг“, както и лично от инструкторите работещи в залата за катерене на клуба, за претърпени от мен или детето ми вреди;  

 8. Информиран съм, че в случай на сериозни физически наранявания, травми или други усложнения, възникнали по време на използването на стената за катерене от мен,  разходите за оказаната ми медицинска помощ, ако възникнат такива, са за моя сметка и не е възможно последващото им възстановяването от КССК „Варнаклайминг“ или лично от инструкторите работещи в залата за катерене на клуба. 

*
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy